daginfo.nl
Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Google
Dit domein (daginfo.nl) is te koop. Interesse? Neem contact met ons op via info@daginfo.nl

Vr. 3 December 2021
Week 48

Geselecteerde regio:
Zaandam

Regio:
RTV Purmerend
regio - RTV Purmerend

RTV Noord-Holland --==Storing==--
Door een storing kan dit deel niet weer worden gegeven

 • Door een storing kan dit deel niet weer worden gegeven
NU.nl
Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

NOS Nieuws
NOS Nieuws

 • In november zijn, mede door het coronavirus, veel meer mensen overleden dan gebruikelijk. Het CBS telde 15.315 sterfgevallen, zo'n 3500 meer dan normaal. het statistiekbureau kan later pas nagaan waaraan deze mensen zijn overleden. Tijdens eerdere coronagolven werd verhoogde sterfte grotendeels veroorzaakt door Covid-19.

  Het cijfer ligt hoger dan in oktober. In die maand overleden ruim 1250 mensen meer dan normaal.

  Afgelopen week was het sterftecijfer het hoogst. Toen overleden naar schatting bijna 4100 mensen, 1100 meer dan verwacht.

  Ook in de weken daarvoor was er sprake van oversterfte. Dat betekent dat er meer mensen overlijden dan normaal is voor de periode van het jaar. De onderzoekers schatten dat in op basis van sterftecijfers van eerdere jaren en demografische trends.

  Hoogste in Limburg

  Met name bij mensen van 65 jaar en ouder waren opvallend veel extra sterfgevallen te betreuren.

  In alle provincies overleden de afgelopen maand meer mensen dan normaal. De oversterfte was relatief gezien het hoogst in Limburg. Hier overleden ruim de helft meer mensen dan gebruikelijk. Ook in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland zijn naar verhouding veel mensen gestorven. In Friesland was de oversterfte relatief het laagst.

 • Minister Schouten wil dat het staande praktijk wordt in Nederlandse restaurants dat kreeften en krabben eerst worden gedood voordat ze gekookt worden. Dat heeft ze toegezegd tijdens het Kamerdebat over de landbouwbegroting.

  De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deed de toezegging in reactie op een vraag van Partij voor de Dieren-Kamerlid Wassenberg, die pleit voor een verbod. Schouten wijst erop dat daar in Europees verband naar wordt gekeken en dat ze dat een goede zaak vindt. Ze wil daarnaast kijken wat er al in Nederland kan worden gedaan om te zorgen dat de dieren niet levend gekookt worden.

  Tot er een verbod is, vindt ze dat chefs en restaurants zelf al stappen moeten ondernemen. Ze wijst erop dat veel restaurants krabben en kreeften al niet meer levend koken en ziet ook dat er op koksopleidingen aandacht is voor alternatieve bereidingswijzen.

  Brits onderzoek: de dieren voelen pijn

  "Ik wil kijken hoe ik dat ook breder geschikt kan maken, op zo'n manier dat we niet meer dieren levend koken als er ook manieren zijn om ze sneller te doden met minder pijn", aldus Schouten.

  In het debat werd verwezen naar een recente studie in opdracht van de Britse overheid. Daaruit blijkt dat er "sterk wetenschappelijk bewijs" is dat krabben, kreeften en octopussen kunnen lijden en pijn ervaren, wat voor de Britten reden was om ze op te nemen in de dierenbeschermingswetgeving. Dierenwelzijnsorganisaties pleiten ervoor om dat ook in Nederland te doen.

  Het is niet voor het eerst dat de kwestie speelt in de Tweede Kamer. In 2018, het jaar dat Zwitserland het levend koken van kreeften verbood, diende de Partij voor de Dieren ook al een motie in om in Nederland een verbod in te voeren. Destijds was daar in de Kamer geen meerderheid voor.

 • Een nieuwe parkeergarage in Eindhoven lijkt in de stad niet aan te slaan. De garage aan de rand van de stad opende een half jaar geleden en kostte ruim twintig miljoen euro, maar bijna niemand parkeert er zijn auto.

  De parkeergarage met vijf verdiepingen en 164 parkeerplaatsen zou moeten helpen om het centrum Eindhoven autoluwer te maken. Maar het nieuwe transferium lijkt vooralsnog niet echt aan te slaan en wordt volgens Omroep Brabant nagenoeg niet gebruikt.

  Ook de cijfers liegen er niet om. In het afgelopen half jaar maakten gemiddeld 25 mensen per dag gebruik van de garage. Dat leverde de gemeente dus gemiddeld slechts honderd euro per dag op. Het kost de gemeente jaarlijks 300.000 euro om de parkeergarage open te houden, ruim 800 euro per dag.

  Wel of geen weggegooid geld?

  "Geld in de put gooien", meent raadslid Dré Rennenberg van het Ouderen Appèl. "Het is een ondoordacht plan geweest. We hadden nog jaren moeten wachten met deze garage, totdat het centrum helemaal autoluw was gemaakt", zegt hij tegen Omroep Brabant.

  Linda Hofman van het CDA baalt er ook van, maar zij ziet ook nog kansen. "Wij zijn erg teleurgesteld, maar het is zeker geen weggegooid geld. Kijk naar Den Bosch, daar werkt zo'n transferium ook. We moeten meer reclame maken voor deze garage."

  LPF-raadslid Tjerk Langman is het met haar eens. "Het beleid van de gemeente is om het gebruik van auto's in het centrum te ontmoedigen. Dan moet zo'n parkeergarage als deze aan de rand van de stad er gewoon zijn. Deze parkeerplekken heb je gewoon nodig, anders heb je straks echt een probleem."

  'Parkeergarage voor de toekomst gebouwd'

  Volgens verantwoordelijk wethouder Monique List is de leegte vooral de schuld van corona. "We hebben geen evenementen, de sportverenigingen hebben weinig bezoekers, mensen wordt verzocht thuis te werken en het centrum heeft relatief weinig winkelend publiek gehad", legt ze uit.

  Is het geen geldverspilling? Absoluut niet, meent de wethouder. "Deze parkeergarage is voor de toekomst gebouwd. We gaan steeds meer bouwen in het centrum en geven meer ruimte aan groen. Dus dat betekent dat er ook minder parkeergelegenheid straks zal zijn."

  Eindhoven wil over een kleine tien jaar alle auto's en vrachtwagens op fossiele brandstoffen binnen de ring weren. Alleen elektrische of op waterstof aangedreven vervoersmiddelen zijn dan nog welkom. Daar moet deze parkeergarage bij gaan helpen. De wethouder wil de garage de komende tijd meer gaan promoten. Zo kun je er tot en met 9 januari gratis parkeren.

Daginfo.nl -- Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Generate date: [Fri, 03 Dec 2021 02:59:51 +0100]