daginfo.nl
Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Google
Di. 7 April 2020
Week 15

Geselecteerde regio:
Zaandam

Regio:
RTV Purmerend
regio - RTV Purmerend

RTV Noord-Holland --==Storing==--
Door een storing kan dit deel niet weer worden gegeven

 • Door een storing kan dit deel niet weer worden gegeven
NU.nl
Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

NOS Nieuws
NOS Nieuws

 • Er komen geen Europese staatsleningen, ook wel bekend als euro- of coronabonds, om de coronacrisis te bestrijden. Nederland zal zich later vandaag bij een videovergadering van Europese ministers van Financiën met hand en tand verzetten tegen zulke leningen. Wel gaan de ministers afspreken dat bijna 250 miljard euro beschikbaar komt uit de pot van het ESM (Europees Stabilisatiemechanisme), die speciaal is bedoeld voor noodsituaties.

  Dat geld moet specifiek gebruikt gaan worden voor met name de medische gevolgen van de coronacrisis. Spanje zou op die manier 28 miljard euro kunnen krijgen en Italië 39 miljard euro. Als landen meer geld willen, dan gelden voorlopig de oude regels: eerst bezuinigen en de begroting op orde brengen.

  De Europese ministers praten vanavond over een groot aantal plannen en ideeën. We zetten ze op een rij:

  Het 'liefdadigheidsfonds'

  Nederland wil een fonds waar 1 miljard euro in wordt gestort. Minister Hoekstra noemt het een gift, om te laten zien dat we wel degelijk solidair zijn. Andere landen kunnen er ook geld in storten. Nadeel: de zuidelijke landen zitten niet op wat ze noemen misplaatste liefdadigheid te wachten, hoewel de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire het een positief gebaar noemde.

  Speciaal fonds

  Le Maire heeft echter een beter plan, vindt hij zelf. Frankrijk wil een speciaal fonds instellen voor de komende vijf tot tien jaar, buiten de huidige financiële afspraken om, voor leningen aan EU-landen die het nodig hebben. Die leningen moeten gegarandeerd worden door alle EU-lidstaten.

  Marshallplan

  De Spaanse premier Sanchez wil graag een variant van het Marshallplan, waarmee de VS Europa na de Tweede Wereldoorlog economisch weer overeind hielp. Massale investeringen in alle EU-landen om niet alleen het virus te bestrijden, maar vooral om de economieën van de lidstaten er na de crisis bovenop te krijgen. Alle middelen om dat te financieren zijn wat hem betreft toegestaan.

  We zitten nu in een winterslaap wat betreft de economie, maar als we daaruit wakker worden is het volle kracht vooruit. En dus is Spanje voorstander van Europese obligaties, zogenoemde eurobonds. Geld om een herstart te maken als het virus eenmaal is uitgeraasd.

  Coronabonds

  Premier Conte van Italië was de eerste die de eurobonds, de Europese staatsleningen, 'coronabonds' noemde. Extra staatsleningen die de economie overeind kunnen houden. Met als groot voordeel dat de rente lager is, doordat het Europese leningen zijn en dus ook de sterke economieën zoals die van Duitsland en Nederland garant staan. Daar profiteren de zuidelijke landen van: als die op eigen houtje geld moeten aantrekken, betalen ze veel meer rente, omdat de leningen als riskanter worden beschouwd.

  Maar Conte zegt dat 'coronabonds' niet over het verleden gaan. In een interview op de Duitse tv verklaarde hij: "Ik verlang niet van de Duitse burgers dat ze de in het verleden opgebouwde Italiaanse schuld betalen. We verdelen alleen nieuwe schulden die door de strijd tegen de pandemie zijn ontstaan."

  Alleen: de noordelijke landen, waaronder Duitsland en Nederland, voelen weinig voor die Europese obligaties. Zij vinden dat ze daarmee de financiële problemen uit het verleden van landen als Italië en Spanje moeten oplossen.

  Het noodfonds

  Het meest kansrijke plan is steun uit het ESM (het Europees Stabilistiemechanisme), een Europees noodfonds voor crisissituaties. Nederland wil het geld daaruit alleen gebruiken om de medische gevolgen van de crisis te bestrijden.

  Wanneer landen geld voor andere doeleinden nodig hebben moeten ze wat Den Haag betreft aan de voorwaarden voldoen die altijd aan steun uit deze pot worden gesteld, zoals bezuinigingen en hervormingen. Nederland accepteert wel dat de voorwaarden minder strikt worden toegepast, bijvoorbeeld door geen driemanschap (trojka) te laten controleren of het geld goed wordt besteed. Dat gebeurden bijvoorbeeld bij Griekenland in de financiële crisis.

  Deeltijd-ww

  In Brussel bestaat het plan om 37 miljard euro beschikbaar voor het midden- en kleinbedrijf. Dat geld is afkomstig uit regionale fondsen, waarvan nog een deel in kas zat. Probleem is dat het geld niet in de meest getroffen regio's terecht komt, maar vooral in regio's in Polen en Hongarije waar maar weinig coronapatiënten zijn.

  Daarnaast wil de Europese Commissie honderd miljard euro reserveren voor deeltijd-ww. Geïnspireerd door de positieve effecten van die maatregel in de vorige crisis, vooral in Nederland en Duitsland, wil de commissie dat werknemers hoe dan ook bij bedrijven in dienst blijven. Het idee is dat ondernemingen meteen kunnen opschalen op het moment dat het beter gaat en ze niet eerst werknemers op de arbeidsmarkt moeten zoeken.

  Tot slot is er de Europese Investerings Bank (EIB), die plannen heeft voor wat heet een pan-Europees garantiefonds van 200 miljard euro, vooral bestemd voor het midden- en kleinbedrijf.

 • Als de basishygiëne en de infectiepreventie goed op orde zijn, kunnen ziekenhuizen veilige en verantwoorde zorg aan patiënten leveren. Het is dan niet nodig om de eigen medewerkers uitgebreid te testen op een besmetting met corona.

  Ook is het veilig om bij het verzorgen van patiënten de klassieke chirurgische mondmaskers te dragen. Alleen als heel fijne vochtdruppeltjes vrijkomen, zoals bij het beademen van patiënten, moeten de speciale FFP2-maskers gebruikt worden.

  Dat blijkt uit op schrift gestelde ervaringen van ruim een maand zorg voor 286 covid-19-patiënten in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Leden van de zogenoemde Kenniskern Infectiepreventie van het ziekenhuis hebben daar bijdragen aan geleverd.

  "Dit is rationeel en goed onderbouwd beleid", zegt Jan Kluytmans, hoofd medische microbiologie van het Amphia en hoogleraar aan het UMC Utrecht. "Als je het elders toepast, moet je wel goed kijken of het daar ook werkt."

  De bevindingen van de artsen van het Amphia zijn belangrijk. Ze kunnen patiënten die andere zorg nodig hebben dan voor een infectie met het coronavirus mogelijk ervan overtuigen dat ze veilig naar het ziekenhuis kunnen komen. Vorige week werd duidelijk dat veel hartpatiënten, maar ook andere patiënten, zorg mijden uit angst voor besmetting.

  Chirurgische mondmaskers

  Veel zorgverleners buiten het ziekenhuis (huisartsen, medewerkers van verpleeghuizen en zorgverleners in de ggz, de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en wijkverpleging) hebben twijfels of een chirurgisch masker voldoende bescherming biedt bij de zorg voor coronapatiënten. Bovendien zijn die maskers schaars.

  "Er is veel discussie over de vraag of chirurgische mondmaskers wel veilig genoeg zijn bij de verzorging van covid-19-patiënten en ook over de overdracht van het virus door mensen die nog niet echt ziek zijn", zegt Jan Kluytmans. Hij stelt op basis van zijn eigen ervaringen dat chirurgische mondmaskers veilig zijn bij de gewone zorg voor coronapatiënten.

  In het Amphia Ziekenhuis zijn sinds het uitbreken van de coronacrisis tientallen patiënten opgenomen. Een van hen is Piet Dijkers. Hij vertelt hoe ziek hij werd door het virus:

  Aanvankelijk testte het Amphia alle personeelsleden met klachten van de luchtwegen op covid-19. Ongeveer vijf procent bleek besmet, veruit de meeste van hen hadden milde klachten. Een aantal personeelsleden had daarmee doorgewerkt. "Wij zijn als eerste medewerkers gaan testen, maar dat hebben we losgelaten omdat het de diagnostiek van patiënten in de weg ging zitten", vertelt Kluytmans.

  Deze werkwijze heeft niet geleid tot extra besmettingen van patiënten met andere aandoeningen of van collega-zorgverleners. "Bij drie van de 286 opgenomen patiënten werd de test zeven dagen of langer na opname afgenomen. In twee van de drie gevallen bestonden de klachten al langer, maar waren die niet als zodanig herkend. Het laatste geval dat na een week opname werd vastgesteld is al ruim twee weken geleden. Er zijn met onze huidige werkwijze dan ook geen aanwijzingen dat er overdracht van het virus optreedt in het ziekenhuis."

  Ziekteverzuim valt mee

  Vanaf 13 maart wordt medewerkers met koorts of griepachtige klachten gevraagd thuis te blijven. Ze moeten 24 uur klachtenvrij zijn voor ze weer mogen werken. "Met dit beleid", zo staat in het stuk van de artsen, "is er ondanks de covid-19-pandemie geen sprake van personeelskrapte in het Amphia."

  Kluytmans vertelt dat het ziekteverzuim maar twee procent hoger ligt dan vorig jaar in deze periode. "En afgelopen week was het zelfs beduidend lager." Twee jaar geleden, toen de seizoensgriep lang aanhield en leidde tot veel zieken en doden, waren er 260 ziekmeldingen meer in de eerste veertien weken van het jaar dan nu.

  "Onze aanpak leidt dus niet tot heel veel extra zieken", zegt Kluytmans. "We hebben voldoende personeel, ook omdat we de andere zorg hebben afgeschaald. In de thuiszorg bijvoorbeeld kun je dat waarschijnlijk niet doen. Daar moet je die zorg geven. Als een wijkverpleegkundige of een thuiszorgmedewerker zich ziek voelt, is het verstandig om wel te testen."

  Geen bovenmatig verzuim

  "Op basis van deze bevindingen", schrijven Kluytmans en zijn collega's, "concluderen we dat het testen van medewerkers niet noodzakelijk is om veilige zorg te garanderen en dat het in onze situatie ook niet leidt tot een bovenmatig verzuim."

  Wel onderstrepen ze dat het net geopende Amphia Ziekenhuis alleen eenpersoonskamers heeft met eigen sanitair. Dat is gunstig voor het tegengaan van de verspreiding van infecties.

  Het Amphia gaat door met het huidige beleid, vanwege de goede resultaten ervan, maar ook om de beschikbare testen zo nuttig mogelijk te gebruiken. "In bijzondere gevallen waarbij de inzet van de medewerker directe gevolgen heeft voor de continuïteit van de kritische processen kan een test worden uitgevoerd."

 • "Ik heb de afgelopen zes dagen achter elkaar gewerkt, met name ochtend- en avonddiensten. Dat hakt erin, helemaal omdat de druk steeds verder aan het toenemen is. Afgelopen donderdag moest ik voor het eerst drie patiënten in plaats van twee verzorgen. Dat was serieus aanpoten.

  Het zijn echt heel zieke mensen, dus ik houd hun vitale lichaamsfuncties continu in de gaten. Bloeddruk, ademhaling, de hoeveelheid zuurstof in hun bloed. Als het nodig is kan ik ze extra medicijnen geven, bijvoorbeeld wat extra slaapmiddel of iets om de bloeddruk te verhogen. Daarnaast ben ik natuurlijk ook verantwoordelijk voor hun lichamelijke verzorging en moet ik zorgen dat ze genoeg voedingsstoffen binnenkrijgen. En ik probeer ze regelmatig te draaien, om doorligplekken te voorkomen.

  Ondertussen komen er ook nieuwe patiënten binnen. Mensen die op de speciale corona-afdeling lagen, maar waar het ineens slechter mee gaat Die moeten direct worden geïntubeerd en aan de beademing worden gelegd.

  Tot afgelopen vrijdag was ik ook veel tijd kwijt met de beschermingsmaatregelen. De patiënten lagen bij ons op verschillende kamers. Wanneer ik van de ene kamer naar de andere liep, moest ik kruisbesmetting voorkomen. Dus als ik bij patiënt A was en bij patiënt B ging een alarm af, moest ik eerst al mijn beschermingsmiddelen uitdoen, een nieuw schort aantrekken, m'n bril desinfecteren en nieuwe handschoenen en een nieuw mondmasker pakken.

  Gelukkig is dat sinds afgelopen vrijdag anders. Onze IC-units zijn nu zogenaamde cohort-afdelingen geworden. Daar kunnen meerdere coronapatiënten bij elkaar liggen. Dat betekent dat je je niet meer steeds hoeft om te kleden. Nadeel is wel dat je op de hele afdeling continue de maximale beschermende kleding moet dragen. Even snel een slokje water of een kopje thee is er dus niet meer bij, want hoe meer je aan je mondmasker zit hoe groter de kans is dat je besmet raakt. Alleen voor een pauze mag je even weg van de unit en kun je je spullen even uitdoen.

  Het waren echt heel drukke diensten afgelopen week, maar er is nog controle. Dat stemt me positief. Maar of het hierbij blijft of dat het erger wordt: dat ligt aan de maatschappij. Ook als de piek van IC-patiënten wat lijkt af te nemen, moeten de mensen zich aan de maatregelen blijven houden. Alleen zo voorkomen we dat meer mensen ziek worden."

Daginfo.nl -- Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Generate date: [Tue, 07 Apr 2020 16:18:03 +0200]