daginfo.nl
Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Google
Di. 7 April 2020
Week 15

Geselecteerde regio:
Bergambacht

Regio:
RTV Krimpenerwaard
De lokale omroep voor de Krimpenerwaard

Dichtbij.nl - Capelle-Krimpen --==Storing==--
Door een storing kan dit deel niet weer worden gegeven

 • Door een storing kan dit deel niet weer worden gegeven
NU.nl
Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

NOS Nieuws
NOS Nieuws

 • Als de basishygiëne en de infectiepreventie goed op orde zijn, kunnen ziekenhuizen veilige en verantwoorde zorg aan patiënten leveren. Het is dan niet nodig om de eigen medewerkers uitgebreid te testen op een besmetting met corona.

  Ook is het veilig om bij het verzorgen van patiënten de klassieke chirurgische mondmaskers te dragen. Alleen als heel fijne vochtdruppeltjes vrijkomen, zoals bij het beademen van patiënten, moeten de speciale FFP2-maskers gebruikt worden.

  Dat blijkt uit op schrift gestelde ervaringen van ruim een maand zorg voor 286 covid-19-patiënten in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Leden van de zogenoemde Kenniskern Infectiepreventie van het ziekenhuis hebben daar bijdragen aan geleverd.

  "Dit is rationeel en goed onderbouwd beleid", zegt Jan Kluytmans, hoofd medische microbiologie van het Amphia en hoogleraar aan het UMC Utrecht. "Als je het elders toepast, moet je wel goed kijken of het daar ook werkt."

  De bevindingen van de artsen van het Amphia zijn belangrijk. Ze kunnen patiënten die andere zorg nodig hebben dan voor een infectie met het coronavirus mogelijk ervan overtuigen dat ze veilig naar het ziekenhuis kunnen komen. Vorige week werd duidelijk dat veel hartpatiënten, maar ook andere patiënten, zorg mijden uit angst voor besmetting.

  Chirurgische mondmaskers

  Veel zorgverleners buiten het ziekenhuis (huisartsen, medewerkers van verpleeghuizen en zorgverleners in de ggz, de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en wijkverpleging) hebben twijfels of een chirurgisch masker voldoende bescherming biedt bij de zorg voor coronapatiënten. Bovendien zijn die maskers schaars.

  "Er is veel discussie over de vraag of chirurgische mondmaskers wel veilig genoeg zijn bij de verzorging van covid-19-patiënten en ook over de overdracht van het virus door mensen die nog niet echt ziek zijn", zegt Jan Kluytmans. Hij stelt op basis van zijn eigen ervaringen dat chirurgische mondmaskers veilig zijn bij de gewone zorg voor coronapatiënten.

  In het Amphia Ziekenhuis zijn sinds het uitbreken van de coronacrisis tientallen patiënten opgenomen. Een van hen is Piet Dijkers. Hij vertelt hoe ziek hij werd door het virus:

  Aanvankelijk testte het Amphia alle personeelsleden met klachten van de luchtwegen op covid-19. Ongeveer vijf procent bleek besmet, veruit de meeste van hen hadden milde klachten. Een aantal personeelsleden had daarmee doorgewerkt. "Wij zijn als eerste medewerkers gaan testen, maar dat hebben we losgelaten omdat het de diagnostiek van patiënten in de weg ging zitten", vertelt Kluytmans.

  Deze werkwijze heeft niet geleid tot extra besmettingen van patiënten met andere aandoeningen of van collega-zorgverleners. "Bij drie van de 286 opgenomen patiënten werd de test zeven dagen of langer na opname afgenomen. In twee van de drie gevallen bestonden de klachten al langer, maar waren die niet als zodanig herkend. Het laatste geval dat na een week opname werd vastgesteld is al ruim twee weken geleden. Er zijn met onze huidige werkwijze dan ook geen aanwijzingen dat er overdracht van het virus optreedt in het ziekenhuis."

  Ziekteverzuim valt mee

  Vanaf 13 maart wordt medewerkers met koorts of griepachtige klachten gevraagd thuis te blijven. Ze moeten 24 uur klachtenvrij zijn voor ze weer mogen werken. "Met dit beleid", zo staat in het stuk van de artsen, "is er ondanks de covid-19-pandemie geen sprake van personeelskrapte in het Amphia."

  Kluytmans vertelt dat het ziekteverzuim maar twee procent hoger ligt dan vorig jaar in deze periode. "En afgelopen week was het zelfs beduidend lager." Twee jaar geleden, toen de seizoensgriep lang aanhield en leidde tot veel zieken en doden, waren er 260 ziekmeldingen meer in de eerste veertien weken van het jaar dan nu.

  "Onze aanpak leidt dus niet tot heel veel extra zieken", zegt Kluytmans. "We hebben voldoende personeel, ook omdat we de andere zorg hebben afgeschaald. In de thuiszorg bijvoorbeeld kun je dat waarschijnlijk niet doen. Daar moet je die zorg geven. Als een wijkverpleegkundige of een thuiszorgmedewerker zich ziek voelt, is het verstandig om wel te testen."

  Geen bovenmatig verzuim

  "Op basis van deze bevindingen", schrijven Kluytmans en zijn collega's, "concluderen we dat het testen van medewerkers niet noodzakelijk is om veilige zorg te garanderen en dat het in onze situatie ook niet leidt tot een bovenmatig verzuim."

  Wel onderstrepen ze dat het net geopende Amphia Ziekenhuis alleen eenpersoonskamers heeft met eigen sanitair. Dat is gunstig voor het tegengaan van de verspreiding van infecties.

  Het Amphia gaat door met het huidige beleid, vanwege de goede resultaten ervan, maar ook om de beschikbare testen zo nuttig mogelijk te gebruiken. "In bijzondere gevallen waarbij de inzet van de medewerker directe gevolgen heeft voor de continuïteit van de kritische processen kan een test worden uitgevoerd."

 • "Ik heb de afgelopen zes dagen achter elkaar gewerkt, met name ochtend- en avonddiensten. Dat hakt erin, helemaal omdat de druk steeds verder aan het toenemen is. Afgelopen donderdag moest ik voor het eerst drie patiënten in plaats van twee verzorgen. Dat was serieus aanpoten.

  Het zijn echt heel zieke mensen, dus ik houd hun vitale lichaamsfuncties continu in de gaten. Bloeddruk, ademhaling, de hoeveelheid zuurstof in hun bloed. Als het nodig is kan ik ze extra medicijnen geven, bijvoorbeeld wat extra slaapmiddel of iets om de bloeddruk te verhogen. Daarnaast ben ik natuurlijk ook verantwoordelijk voor hun lichamelijke verzorging en moet ik zorgen dat ze genoeg voedingsstoffen binnenkrijgen. En ik probeer ze regelmatig te draaien, om doorligplekken te voorkomen.

  Ondertussen komen er ook nieuwe patiënten binnen. Mensen die op de speciale corona-afdeling lagen, maar waar het ineens slechter mee gaat Die moeten direct worden geïntubeerd en aan de beademing worden gelegd.

  Tot afgelopen vrijdag was ik ook veel tijd kwijt met de beschermingsmaatregelen. De patiënten lagen bij ons op verschillende kamers. Wanneer ik van de ene kamer naar de andere liep, moest ik kruisbesmetting voorkomen. Dus als ik bij patiënt A was en bij patiënt B ging een alarm af, moest ik eerst al mijn beschermingsmiddelen uitdoen, een nieuw schort aantrekken, m'n bril desinfecteren en nieuwe handschoenen en een nieuw mondmasker pakken.

  Gelukkig is dat sinds afgelopen vrijdag anders. Onze IC-units zijn nu zogenaamde cohort-afdelingen geworden. Daar kunnen meerdere coronapatiënten bij elkaar liggen. Dat betekent dat je je niet meer steeds hoeft om te kleden. Nadeel is wel dat je op de hele afdeling continue de maximale beschermende kleding moet dragen. Even snel een slokje water of een kopje thee is er dus niet meer bij, want hoe meer je aan je mondmasker zit hoe groter de kans is dat je besmet raakt. Alleen voor een pauze mag je even weg van de unit en kun je je spullen even uitdoen.

  Het waren echt heel drukke diensten afgelopen week, maar er is nog controle. Dat stemt me positief. Maar of het hierbij blijft of dat het erger wordt: dat ligt aan de maatschappij. Ook als de piek van IC-patiënten wat lijkt af te nemen, moeten de mensen zich aan de maatregelen blijven houden. Alleen zo voorkomen we dat meer mensen ziek worden."

 • Het aantal mensen dat door het coronavirus is overleden, is met 234 toegenomen, meldt het RIVM. Dat is verreweg het hoogste aantal tot nu toe. Gisteren werden 101 sterfgevallen gemeld. Voor zover bekend zijn in Nederland nu 2110 mensen overleden in verband met covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt.

  De recordstijging is voor een belangrijk deel te verklaren uit sterfgevallen in en rond het weekend die pas later zijn gemeld. Dat effect is tot nu toe iedere dinsdag te zien in de cijfers, maar nog niet eerder zo sterk als nu.

  Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest), is met 292 toegenomen tot 7427. Dat is iets meer dan gisteren, toen er 260 opnames werden gemeld. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zei gisteren dat er nog altijd meer coronapatiënten worden opgenomen dan er worden ontslagen.

  Het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen liep gisteren op naar 1409; 24 meer dan een dag eerder. Volgens Kuipers wordt de kans groter dat de 1900 Nederlandse coronabedden op intensive cares voldoende blijken te zijn, al staat dat niet vast. De nieuwste IC-cijfers komen later vandaag.

  De helft van de opgenomen patiënten is 70 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 81 jaar of ouder

  Van alle personen die zijn opgenomen in het ziekenhuis zijn er 55 jonger dan 20 jaar. Dertig zijn in de leeftijdscategorie 0 tot 4.

  De jongste overledene is tussen de 25 en 29. In totaal zijn er elf mensen onder de 50 jaar overleden. Bij al deze overledenen was sprake van 'onderliggend lijden', wat wil zeggen dat ze ook (ernstige) andere klachten hadden.

  Het RIVM wijst er steeds op dat de dagelijks gemelde cijfers kunnen achterlopen: ziekenhuisopnames en sterfgevallen worden soms pas na een aantal dagen doorgegeven. Het is dus lastig om de cijfers van dag tot dag te vergelijken. Over een reeks van dagen moet er wel een trend zichtbaar zijn.

  Het CBS publiceerde vrijdag cijfers die een indruk geven van het aantal mogelijke 'verborgen' coronadoden. Het RIVM concludeert uit die cijfers dat er in de week van 19 tot 25 maart tussen 870 en 1181 meer sterfgevallen waren dan gemiddeld. Dat is het dubbele van het eerder bij het RIVM gemelde aantal coronadoden.

Daginfo.nl -- Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Generate date: [Tue, 07 Apr 2020 15:43:56 +0200]