daginfo.nl
Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Google
Dit domein (daginfo.nl) is te koop. Interesse? Neem contact met ons op via info@daginfo.nl

Do. 18 April 2024
Week 16

Geselecteerde regio:
Beuningen

Regio:
De Gelderlander
gelderlander.nl biedt het laatste nieuws, opinie en achtergronden

NU.nl
Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

NOS Nieuws
NOS Nieuws

 • Tientallen inwoners van Sevenum en bollenteler Peter van Meijel staan vandaag voor de rechter in Roermond. Van Meijel wil lelies gaan verbouwen op een veld dat grenst aan de achtertuinen van de Sevenummers. Zij willen dat de rechter het planten van de lelies verbiedt. Ze maken zich zorgen over hun gezondheid en die van hun kinderen. Pogingen van de 35 omwonenden om er samen met de teler uit te komen, liepen op niets uit.

  Conflicten over lelieteelt eindigen vaker in de rechtbank. De telers houden zich aan de regels, maar omwonende zijn toch bang voor effecten die nog niet onderzocht zijn. Voor het verbouwen van lelies zijn ruim vier keer meer bestrijdingsmiddelen nodig dan voor aardappelen of tulpen. De bestrijdingsmiddelen worden in verband gebracht met neurodegeneratieve ziekten zoals parkinson, alzheimer en ALS. Verder kunnen een aantal van deze middelen kankerverwekkend zijn in bepaalde hoeveelheden. De lelieteelt nam de afgelopen 10 jaar met zo'n 28 procent toe.

  Afgelopen zomer gaf een rechter in Drenthe omwonenden van een lelieveld in Boterveen gelijk. Op grond van het voorzorgsprincipe oordeelde de rechter dat de teler per direct moest stoppen met het spuiten van pesticiden. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof dat de teler wél weer mocht spuiten, maar slechts met vier middelen in plaats van de 33 die hij eerder gebruikte. Na de zaak in Boterveen volgden nog meer rechtszaken.

  Kinderen en cocktails

  Laura Redeker is een van de eisers in de Sevenumse zaak. Zij woont met haar man en twee kinderen van 10 en 4 tegenover het veld waar de lelies zullen worden geplant. Hun tuin ligt op een afstand van ongeveer 10 meter. Als de rechter niet ingrijpt, zullen de lelies straks twee keer per week worden bespoten met 32 verschillende bestrijdingsmiddelen. "De bestrijdingsmiddelen zijn individueel getest, maar voor lelieteelt wordt een cocktail gebruikt. We weten niet hoe die middelen op elkaar reageren en ook niet wat het doet met kinderen. Hun lichaam is veel kleiner dan dat van een volwassene."

  De teler brengt hiertegenin dat de middelen die hij gebruikt zijn getest en goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Dat is de organisatie die toetst of bestrijdingsmiddelen veilig zijn voor de volksgezondheid.

  Hij heeft ook meerdere voorzorgsmaatregelen genomen. Zo heeft hij Afrikaantjes geplant, waardoor hij twee bestrijdingsmiddelen minder hoeft te gebruiken. Verder heeft hij voorgesteld om een bufferzone van 50 meter aan te houden en een maïshaag te planten. Ook had de boer plannen om de buurt op voorhand te informeren over de spuitmomenten, via de buurtapp. Van Meijel: "Natuurlijk ik wil het zo goed mogelijk doen en niet de gezondheid van anderen schaden, maar als de middelen zijn getest dan ga je ervan uit dat het goed is."

  Middelen zijn getest, maar niet in combinatie

  Het Ctgb bevestigt dat de middelen zijn getoetst en veilig zijn bevonden vanaf een afstand van 3 meter, ook voor kinderen. Wel zegt de toezichthouder dat het geen onderzoek heeft gedaan naar hoe de combinatie van middelen werkt. "Daarvoor is meer onderzoek nodig", zegt een woordvoerder.

  Redeker en de andere omwonenden die samen 25 minderjarige kinderen hebben, zijn er niet gerust op. De middelen zijn getest door verspreiding via de lucht, "maar hoe zit het met verspreiding via huidcontact", vraagt Redeker zich af. Haar kinderen van 10 en 4 spelen in de tuin, rollen door het gras en springen op de trampoline waar mogelijk residu achterblijft, legt ze uit. "Het advies is om binnen te blijven als er wordt gespoten. Dan moeten we de ramen en deuren sluiten. Hoe lang moeten we binnen blijven? Moeten we de was binnenhalen? Waar kan ik oppervlakken mee schoonmaken waar een residu op achter is gebleven? Niemand kan mij een concreet antwoord geven."

  Bas Bloem, hoogleraar Neurologie aan het Radboudumc is kritisch op het toelatingsbeleid van het Ctgb. Het college zou niet genoeg oog hebben voor het mogelijke verband tussen een cocktail van bestrijdingsmiddelen en hersenziekten. Dat het Ctbg deze tekortkomingen erkent en aangeeft dat nader onderzoek nodig is, noemt hij 'een doorbraak'.

  Bloem is zelf overtuigd van de link die er bestaat tussen pesticiden en parkinson, al geeft hij toe dat er verder onderzoek moet worden gedaan. "Maar de indruk bestaat dat er in bijvoorbeeld de bollenstreek veel meer parkinson voorkomt dan in andere streken. Zo veel meer, dat het bijna geen toeval meer kan zijn." Ook verwijst hij naar nieuwe regelgeving uit Frankrijk, waar Parkinson nu een erkende beroepsziekte is onder wijnboeren.

  Over twee weken doet de rechter in Roermond uitspraak in het kort geding.

 • De KNVB en de Hartstichting gaan zoveel mogelijk voetbalclubs helpen om hun vereniging 'hartveilig' te maken. Alle 2800 voetbalverenigingen in Nederland krijgen hulp bij het aanschaffen, plaatsen en onderhoud van een AED.

  Veel clubs hebben een AED, een automatische externe defibrillator, maar vaak is het apparaat niet direct in te zetten bij een hartstilstand. Bijvoorbeeld omdat de AED in een afgesloten ruimte hangt of omdat vrijwilligers niet goed genoeg weten hoe je met de AED iemand reanimeert.

  "Een kastje alleen redt geen levens", zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting. "Mensen moeten elkaar helpen en dan moet je weten wat je moet doen. Daarom willen wij daar extra aandacht voor vragen."

  6 minuten

  Daarom gaat de Hartstichting samen met de Nederlandse Reanimatie Raad trainingen geven bij voetbalverenigingen, tegen een goedkoper tarief. Snijder: "We zijn al langer bezig om ervoor te zorgen dat mensen binnen 6 minuten geholpen kunnen worden bij een hartstilstand, omdat de kans dan het grootst is dat je het overleeft. Dat willen we ook in de buurt van sportvelden. Niet in de laatste plaats omdat het heel ingrijpend is, iedereen schrikt zich een hoedje als iemand in elkaar stort op het veld."

  Hoeveel mensen jaarlijks overlijden aan een plotselinge hartstilstand tijdens het sporten, is niet bekend. Snijder: "Een hartstilstand treft niet alleen oudere mensen. Kijk naar Nouri, Eriksen, Dost. Het gebeurt ook bij topsporters. En dan overkomt het ook amateurvoetballers. Daarom denken wij nu: tandje erbij en zorgen dat al die vrijwilligers bij de amateurclubs een reanimatiecursus kunnen volgen."

 • De Tweede Kamer wil een aangepast plan van demissionair staatssecretaris Van Rij voor de nieuwe spaartaks komende tijd toch behandelen. Dit hoewel het kabinet demissionair is en Van Rij heeft gewaarschuwd dat het niet eenvoudig is. Dat bleek vandaag in een debat over de al veel besproken nieuwe belasting op sparen, beleggen en onroerend goed. Het streven is nu dat de plannen in 2027 ingaan.

  Vorig jaar september liet Van Rij aan de Kamer weten dat de invoering van een nieuw stelsel opnieuw vertraging opliep. Het plan was om per 2026 belasting te gaan heffen over het werkelijke rendement op spaargeld en beleggingen in box 3, maar dat bleek niet haalbaar. Eerder was de invoeringsdatum al van 2025 naar 2026 verschoven. Van Rij waarschuwde vorige maand voor verdere vertraging.

  Maar partijen in de Kamer willen dat Van Rij toch alles op alles zet om door te gaan. ChristenUnie Kamerlid Grinwis: "Als we er nu niet uitkomen, wat gaan we dan doen? Ik denk niet dat we een slimmere staatssecretaris krijgen." Om invoering per 2027 te halen, wil Van Rij voor de zomer met een aangepast wetsvoorstel komen.

  Geen lager tarief voor tweede huis

  Voor mensen met een tweede huis zal één van de te verwachten aanpassingen minder goed nieuws zijn. Het blijkt praktisch onuitvoerbaar om een onderscheid te maken tussen hen en beleggers met veel panden. Het lagere tarief voor mensen met een tweede huis lijkt daardoor van de baan.

  Ook een uitzondering voor aandeelhouders van familiebedrijven blijkt niet te kunnen. De Kamer wilde dat regelen uit angst voor bedrijven die door de nieuwe regels in de problemen zouden komen. Maar dat blijkt in strijd met Europese regels voor staatssteun.

  Na het arrest van de Hoge Raad dat de spaartaks in strijd was met de wet, bedacht Van Rij een tijdelijke vermogensbelasting om zo nog iets via box 3 in de staatskas binnen te laten komen. Maar ook dat systeem werd bij de rechter aangevochten. Eind augustus wordt een nieuw oordeel van de Hoge Raad verwacht. Tot die tijd worden de belastingaanslagen sinds 2021 van honderdduizenden burgers nog aangehouden. De Belastingdienst heeft voor dit en ander herstelwerk honderden extra mensen aangetrokken.

  Dat de modernisering van ICT-systemen bij de Belastingdienst ook vertraging opliep, heeft het proces niet geholpen, aldus Van Rij. Hij erkent dat hij vandaag niemand heeft horen zeggen dat het spaartaks-plan "briljant is met een tien plus van de juf". Toch is hij ook blij dat hij niemand heeft horen zeggen "stoppen met die handel".

  Om de wet in 2027 in te laten gaan, moet de wet in 2025 zowel door de Tweede als Eerste Kamer behandeld worden. Van Rij gaat daarom snel aan de slag met de aanpassingen en technische uitwerkingen en wil half mei met een nieuwe brief bij de Kamer terugkomen.

Daginfo.nl -- Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Generate date: [Thu, 18 Apr 2024 16:42:57 +0200]