daginfo.nl
Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Google
Dit domein (daginfo.nl) is te koop. Interesse? Neem contact met ons op via info@daginfo.nl

Do. 18 April 2024
Week 16

Geselecteerde regio:
Haarlem

Regio:
RTV Noord-Holland --==Storing==--
Door een storing kan dit deel niet weer worden gegeven

 • Door een storing kan dit deel niet weer worden gegeven
NU.nl
Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

NOS Nieuws
NOS Nieuws

 • Afgelopen jaar hebben mensen met een implantaat vaker bijwerkingen gemeld dan een jaar eerder. Het meldpunt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zag een toename van ruim 50 procent.

  In totaal maakten 295 mensen een melding van bijwerkingen. In bijna alle gevallen (97 procent) worden de meldingen gedaan door vrouwen.

  Borstimplantaten

  Veruit de meeste meldingen (72 procent) gingen over borstimplantaten. De vrouwen met bijwerkingen van hun borstimplantaat hebben vooral last van vermoeidheid. Ook gewrichtspijn, pijn in de borsten en geheugenproblemen zijn veelvoorkomende meldingen.

  Op ruime afstand van meldingen over borstimplantaten volgen melden over koperspiraaltjes. Daar kwamen 94 meldingen over binnen, 18 procent van het totaal. Vrouwen hebben daarbij vooral last van hevig bloedverlies tijdens de menstruatie, maar ook van uitzakking van het spiraaltje en een pijnlijke menstruatie worden vaak gemeld als bijwerking.

  Aantal meldingen schommelt

  Het aantal meldingen van bijwerkingen van implantaten schommelt al jaren. Zo kwamen er in 2022 relatief weinig klachten (193) binnen bij het meldpunt. 2021 was met 714 meldingen juist een uitschieter.

  Volgens het RIVM hangt dit vermoedelijk samen met de media-aandacht voor problemen met implantaten. Dit zou ook het hogere aantal meldingen voor borstimplantaten en koperspiraaltjes kunnen verklaren, omdat hiervoor meer aandacht is.

 • Het COA mag doorgaan met de verbouwing van het toekomstig asielzoekerscentrum is Albergen (Overijssel). Omwonenden hadden een kort geding aangespannen tegen de omgevingsvergunning, maar de rechter veegde de bezwaren voorlopig van tafel.

  Tegenstanders dienden acht bezwaarschriften in, onder meer over de verkeersveiligheid, parkeergelegenheid en de duur van de opvang. Volgens hen mocht de gemeente Tubbergen helemaal geen vergunning afgeven om het pand te verbouwen. De rechtbank gaat daar niet in mee, schrijft RTV Oost.

  Het COA kan nu verder met de voorbereidingen. "Het biedt nu duidelijkheid om door te gaan met het azc", zegt een woordvoerder van de gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt.

  Demonstraties

  Over de komst van het azc in Albergen is al enkele jaren strijd. In 2022 werd het voormalig hotel aangewezen als locatie voor een nieuw asielzoekerscentrum. In de zomer van dat jaar werd brand gesticht bij het hotel. Bewoners demonstreerden meermaals tegen de komst van het azc.

  Eerder was er een kort geding over de verkoop van het hotel. Het COA had deze aangespannen tegen de eigenaar, omdat die onder de verkoop uit probeerde te komen.

  In het 'asielhotel' komen maximaal 150 mensen. Maandag overlegt de gemeente met het COA over de planning. Dan moet ook duidelijk worden wanneer de eerste asielzoekers naar Albergen komen.

  Gewraakt

  De rechter zou in eerste instantie op 2 april uitspraak doen. Dat werd uitgesteld omdat de omwonenden de rechter hadden gewraakt. Ze vermoedden dat hij vooringenomen was. De wrakingskamer oordeelde dat het verzoek ongegrond was.

  De voorzieningsrechter noemt de uitspraak van vandaag een voorlopig oordeel. De bodemprocedure loopt nog en de omwonenden kunnen nog naar de Raad van State stappen met hun bezwaren.

 • De rechtbank Den Haag heeft de vergunning voor een nieuw gaswinningsproject in de Noordzee, vlak bij Schiermonnikoog, ongeldig verklaard. Het bedrijf ONE-Dyas mag daarom niet starten met de bouw van een boorplatform voor gaswinning.

  De vergunning werd ongeldig verklaard omdat de aanpak van de stikstofuitstoot niet voldoende was onderbouwd. Het plan was om stikstofrechten van boerderijen te kopen om zo de stikstofuitstoot te compenseren. Ook was er onvoldoende bewijs dat de stikstofuitstoot geen schadelijke effecten zou hebben op beschermde natuurgebieden. Hierdoor voldeed het project niet aan de juridische en milieunormen die bestaan om de natuur te beschermen.

  Ook oordeelde de rechtbank dat het geluid van de bouw van het gaswinningsplatform bruinvissen en zeehonden kan verstoren. Er waren maatregelen gepland, zoals een bellenscherm om het geluid te verminderen, maar deze waren niet voldoende om de impact op deze zeezoogdieren volledig te voorkomen. De benodigde vergunningen voor deze verstoringen waren niet allemaal correct afgegeven.

  Niet definitief

  Het project is hiermee niet definitief van de baan. Sommige delen van het project, zoals de aanleg van een pijpleiding en elektriciteitskabel, blijven wel goedgekeurd. Als de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat het project wil laten doorgaan, moeten eerst de onduidelijkheden opgelost worden.

  De zaak werd aangespannen door milieuorganisaties uit Nederland en Duitsland. Zij hadden bezwaren tegen de geldigheid van de vergunning die werd verleend door het ministerie van Economische Zaken. Vanwege onduidelijkheid rondom de stikstofuitstoot schorste de rechter in april 2023 tijdelijk de vergunning.

  Milieuorganisaties zijn bang dat gasboringen leiden tot onherstelbare schade aan onder meer de Borkumse Stenen, die boven Schiermonnikoog liggen. In dit stuk van de Noordzee is de bodem bedekt met een kenmerkende korst met grind, stenen en zwerfkeien.

  Gaszekerheid

  Nu het Groninger gasveld definitief dichtgaat, gaat gaswinning op de Noordzee een grotere rol spelen. Nederlandse huishoudens en bedrijven verbruiken op dit moment zo'n 30 miljard kuub gas op jaarbasis. Een derde van dat verbruik is afkomstig van onder de Noordzee, maar dat aandeel neemt snel af. Bedrijven zijn huiverig om investeringen te doen door de langdurige vergunningstrajecten en rechtszaken van milieuorganisaties.

  Het gasveld waar de rechtszaak over ging, ligt deels in Nederland en deels in Duitsland en zou op termijn 5 procent van de Nederlandse gasvraag dekken. Noordzeegas zorgt er onder meer voor dat Nederland minder afhankelijk is van het buitenland.

  Beide partijen kunnen nog in hoger beroep tegen de uitspraak.

Daginfo.nl -- Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Generate date: [Thu, 18 Apr 2024 14:51:51 +0200]