daginfo.nl
Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Google
Dit domein (daginfo.nl) is te koop. Interesse? Neem contact met ons op via info@daginfo.nl

Do. 18 April 2024
Week 16

Geselecteerde regio:
Mijdrecht

Regio:
0297 Online
0297.nl RSS feed

 • De nieuwe pont aan het eind van de Uiterweg is officieel in gebruik genomen door wethouders Bart Kabout (Aalsmeer) en Marja Ruigrok (Haarlemmermeer). De pont is voorzien van zonnepanelen en verbindt in het vervolg Aalsmeer dus schoon met Rijsenhout. Wethouder Marja Ruigrok van Haarlemmermeer vertrok met de nieuwe pont vanaf Rijsenhout richting de Uiterweg, waar wethouder Bart Kabout van Aalsmeer haar opwachtte.Taart en toespraakIn hun toespraken wezen de wethouders op de belangrijke verbindende functie van het pontje tussen Aalsmeer en Haarlemmermeer. Bart Kabout: "Voor school, voor een boodschap of recreatieve bezigheden, het pontje wordt al jaren druk gebruikt. Nu kan het zonder uitlaatgassen gelukkig weer jaren vooruit". HistorieEr vaart al een pont tussen de Uiterweg in Aalsmeer en de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout sinds halverwege de vorige eeuw. De eerste pontbaas was Cor Bloemer. Hij startte met een roeiboot. De vorige pont ging in 2022 kapot en kon niet meer gerepareerd worden, sindsdien voer er een tijdelijke huurpont.ZonnepanelenDe kosten van de pont worden gedeeld door de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer. De nieuwe elektrische pont is in Friesland gebouwd. Het dak bestaat volledig uit zonnepanelen en in het ruim ligt een groot accupakket. Hiermee kan de pont de hele dag vooruit. De pont laadt ’s avonds indien nodig aan de wal op, om de volgende dag weer te kunnen varen. Er kunnen ongeveer 12 personen/fietsers tegelijkertijd op.
 • In Abcoude werd een 88-jarige vrouw opgebeld dat ze nieuwe bankpassen krijgt. Ze moet haar pincode, bankpas, reader en Ipad afstaan aan de koerier. Gelukkig staat hij zeer scherp op beeld. Wie is hij of waar verblijft hij?UpdateDe politie toonden deze beelden in januari 2024 in opsporingsprogramma Bureau Hengeveld en via social media. Nu, 17 april 2024, delen ze de beelden opnieuw via Opsporing Verzocht. Ze zijn nog steeds op zoek naar de verdachte.OmschrijvingRond 14:00 gaat de telefoon. De vrouw wordt verteld dat ze haar pinpassen, Ipad en reader moet inleveren. Ze krijgt namelijk een nieuwe bankpas. De vrouw geeft hier gehoor aan en een paar uur later staat er een koerier voor haar deur.De koerier noemt de code op die mevrouw eerder telefonisch is doorgegeven. Zo kon ze weten dat het niet om fraude ging. Het slachtoffer geeft in alle vertrouwen haar spullen af. De koerier gaat er vervolgens vandoor.Later in de avond belt het slachtoffer met haar dochter die direct aanvoelt dat het niet goed is. Haar moeder is namelijk die avond voor meer dan €4000 opgelicht en er is een betaling gedaan voor meer dan €1000 bij de een winkel in Amsterdam. Dit kon gedaan worden omdat de dader(s) het daglimiet hadden verhoogd van het slachtoffer.De koerier en tegelijk de man die pint bij de pinautomaat én bij de winkel in Amsterdam, staat haarscherp op beeld. Wie is hij? Waar verblijft hij? Weet jij meer? Laat het ons dan weten.VragenWie herkent de pinner of wie weet waar hij (mogelijk) verblijft.
 • Op dinsdag 16 april jl. ondertekenden wethouder Huib Zevenhuizen en directeur van Lithos Projectontwikkeling, Henk Poldermans, in het bijzijn van Saskia Pothuizen de intentieovereenkomst voor woningbouw op de locatie Pothuizen in Amstelhoek. Op de huidige plek van het metaalverwerkingsbedrijf zijn Lithos en de gemeente van plan om appartementen te bouwen. De afgelopen jaren hebben Lithos en de gemeente samengewerkt aan de plannen om het gebied te veranderen van een sloopbedrijf naar woningen. In 2011 is in samenwerking met bewoners de Structuurvisie Amstelhoek opgesteld. Hierin staan de plannen om deze locatie te ontwikkelen omschreven.Met het sluiten van de intentieovereenkomst worden afspraken gemaakt over de samenwerking en de vervolgstappen. Het plan is om vier appartementenblokken te realiseren van vijf woonlagen.Wethouder Huib Zevenhuizen: “Sinds begin dit jaar zijn de ontwikkelaar en wij het eens over de uitgangspunten voor de bouw. Daarom konden we nu de intentieovereenkomst sluiten. Een mooie stap voor de dorpsrand van Amstelhoek. We maken het gebied aantrekkelijker door mooie doorzichten vanuit het dorp naar het landschap te creëren en ook wordt de Hollandse Waterlinie beter zichtbaar.”Jarno van de Kruisweg, ontwikkelmanager Lithos, blikt terug op een nuttig voortraject: “Een succesvolle ontwikkeling vraagt om een goede samenwerking. Met de waardevolle inbreng van gemeente De Ronde Venen en de klankbordgroep zetten we elke stap zorgvuldig om tot een plan te komen waarbij er voldoende draagvlak bestaat”.De volgende stap is om de uitgangspunten te verwerken in het Ruimtelijk Kader en aan te bieden aan de gemeenteraad. In dit proces wordt de klankbordgroep van vertegenwoordiging uit het wijkcomité en andere bewoners, regelmatig betrokken. Voordat het Ruimtelijk Kader aan de gemeenteraad aangeboden wordt, organiseert Lithos in samenwerking met de gemeente een inloopavond voor alle geïnteresseerden.
RTV Utrecht --==Storing==--
Door een storing kan dit deel niet weer worden gegeven

 • Door een storing kan dit deel niet weer worden gegeven
NU.nl
Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

NOS Nieuws
NOS Nieuws

 • Nederland blijft een belangrijk doelwit voor de Russische geheime diensten door de defensie-industrie, de hightech-sector en de internationale organisaties die hier zijn gevestigd. Die waarschuwing geeft de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in het jaarverslag.

  "De dreiging die vanuit Rusland komt is groot", benadrukt directeur Peter Reesink. "Nederland is een aantrekkelijk doelwit, onder meer omdat het een belangrijk militair knooppunt is. Ook liggen er in de Noordzee veel dataknooppunten, waarin Rusland geïnteresseerd is om mogelijk fysiek te saboteren."

  Ook zijn er in Nederland verschillende organisaties gevestigd die onderzoek doen naar oorlogsmisdaden die Rusland mogelijk in Oekraïne heeft gepleegd, zoals de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) en het Internationaal Strafhof (ICC).

  Veel Russische diplomaten die ook spioneerden zijn Nederland al uitgezet. Toch zal Rusland geheim agenten blijven sturen, schrijft de MIVD. "Denk hierbij aan een dekmantel als zakenman of journalist."

  Tactische kernwapens

  Op de korte termijn kan Rusland zich door grote militaire verliezen in Oekraïne gedwongen zien "tactische kernwapens een prominentere rol te geven in zijn defensie- en veiligheidsbeleid".

  Daarnaast gebruikt Rusland het spreken over tactische kernwapens om "angst en onzekerheid in het Westen te creëren en besluitvormingsprocessen te frustreren". De MIVD waarschuwt voor de militaire samenwerking met China en Iran. Dat laatste land weigert internationale controle op de aanwezigheid van kernwapens en chemische wapens. Bij China is ook de ontwikkeling van biologische wapens een zorg.

  "Het is daarbij vrijwel zeker dat de Nederlandse krijgsmacht in geval van operaties in aanraking komt met hoogwaardige Russische wapensystemen, mede door de wereldwijde export van deze systemen."

  Rusland bereidt zich voor op een langdurig conflict met de NAVO, ook als de oorlog in Oekraïne mocht zijn beëindigd, zegt de MIVD. De Russische inlichtingendiensten gebruiken dekmantelbedrijven om ondanks de sancties aan geavanceerde wapens te komen. "Ook Nederlandse bedrijven zijn doelwit."

  Ook via digitale kanalen blijft Rusland in Europa actief. Daarbij gebruikt de Russische inlichtingendienst GROe dezelfde agenten voor cyberoperaties, zoals spionage en aanvallen op systemen, als voor heimelijke beïnvloeding met nepnieuws op sociale media. Ook "hacktivistische groeperingen" voeren deze handelingen uit.

  Reesink: ''We zullen alle zeilen moeten bijzetten om te voorkomen dat Rusland succesvol wordt in dergelijke acties. Ik moet er niet aan denken dat Rusland erin slaagt om bijvoorbeeld het Nederlandse energienetwerk plat te leggen. Dat zou onze samenleving kunnen ontwrichten en dat vinden we een zorgwekkende ontwikkeling.''

  Rechts-extremistische sollicitanten

  Naast het inlichtingenwerk over heel de wereld houdt de MIVD zich ook bezig met het onderzoeken van personeel op veiligheidsgevoelige functies. Het aantal onderzoeken naar mogelijk rechts-extremistische sollicitanten die bij Defensie willen werken is toegenomen.

  "Bij sommigen blijkt daadwerkelijk sprake te zijn van rechts-extremisme. In andere gevallen is soms eerder sprake van meeloopgedrag, ernstige normvervaging", staat er in het jaarverslag. De MIVD vond bij geen van de onderzochte personen, inclusief huidige personeelsleden, aanwijzingen voor "terroristische intenties".

  De MIVD heeft vorig jaar maatregelen genomen tegen defensiemedewerkers die beïnvloedbaar waren door extremisten. "Sommige anti-institutionele extremisten zien Defensie als onderdeel van de kwaadaardige elite of doen een beroep op militairen om in actie te komen en het volk tegen die elite te beschermen. Dit levert een dreiging op voor de krijgsmacht, de rechtsstaat en de democratische rechtsorde."

 • Tientallen inwoners van Sevenum en bollenteler Peter van Meijel staan vandaag voor de rechter in Roermond. Van Meijel wil lelies gaan verbouwen op een veld dat grenst aan de achtertuinen van de Sevenummers. Zij willen dat de rechter het planten van de lelies verbiedt. Ze maken zich zorgen over hun gezondheid en die van hun kinderen. Pogingen van de 35 omwonenden om er samen met de teler uit te komen, liepen op niets uit.

  Conflicten over lelieteelt eindigen vaker in de rechtbank. De telers houden zich aan de regels, maar omwonende zijn toch bang voor effecten die nog niet onderzocht zijn. Voor het verbouwen van lelies zijn ruim vier keer meer bestrijdingsmiddelen nodig dan voor aardappelen of tulpen. De bestrijdingsmiddelen worden in verband gebracht met neurodegeneratieve ziekten zoals parkinson, alzheimer en ALS. Verder kan een aantal van deze middelen kankerverwekkend zijn in bepaalde hoeveelheden. De lelieteelt nam de afgelopen 10 jaar met zo'n 28 procent toe.

  Afgelopen zomer gaf een rechter in Drenthe omwonenden van een lelieveld in Boterveen gelijk. Op grond van het voorzorgsprincipe oordeelde de rechter dat de teler per direct moest stoppen met het spuiten van pesticiden. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof dat de teler wél weer mocht spuiten, maar slechts met vier middelen in plaats van de 33 die hij eerder gebruikte. Na de zaak in Boterveen volgden nog meer rechtszaken.

  Kinderen en cocktails

  Laura Redeker is een van de eisers in de Sevenumse zaak. Zij woont met haar man en twee kinderen van 10 en 4 tegenover het veld waar de lelies zullen worden geplant. Hun tuin ligt op een afstand van ongeveer 15 meter. Als de rechter niet ingrijpt, zullen de lelies straks twee keer per week worden bespoten met 32 verschillende bestrijdingsmiddelen. "De bestrijdingsmiddelen zijn individueel getest, maar voor lelieteelt wordt een cocktail gebruikt. We weten niet hoe die middelen op elkaar reageren en ook niet wat het doet met kinderen. Hun lichaam is veel kleiner dan dat van een volwassene."

  De teler brengt hiertegenin dat de middelen die hij gebruikt zijn getest en goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Dat is de organisatie die toetst of bestrijdingsmiddelen veilig zijn voor de volksgezondheid.

  Hij heeft ook meerdere voorzorgsmaatregelen genomen. Zo heeft hij Afrikaantjes geplant, waardoor hij twee bestrijdingsmiddelen minder hoeft te gebruiken. Verder heeft hij voorgesteld om een bufferzone van 50 meter aan te houden. Ook had de teler toegezegd om de buurt op voorhand te informeren over de spuitmomenten, via de buurtapp. Van Meijel: "Natuurlijk ik wil het zo goed mogelijk doen en niet de gezondheid van anderen schaden, maar als de middelen zijn getest dan ga je ervan uit dat het goed is. Het is zeer spijtig dat we er samen niet uit zijn gekomen."

  Middelen zijn getest, maar niet in combinatie

  Het Ctgb bevestigt dat de middelen zijn getoetst en veilig zijn bevonden vanaf een afstand van 3 meter, ook voor kinderen. Wel zegt de toezichthouder dat het geen onderzoek heeft gedaan naar hoe de combinatie van middelen werkt. "Daarvoor is meer onderzoek nodig", zegt een woordvoerder.

  Redeker en de andere omwonenden die samen 25 minderjarige kinderen hebben, zijn er niet gerust op. De middelen zijn getest door verspreiding via de lucht, "maar hoe zit het met verspreiding via huidcontact", vraagt Redeker zich af. Haar kinderen spelen in de tuin, rollen door het gras en springen op de trampoline waar mogelijk residu achterblijft, legt ze uit. "Het advies is om binnen te blijven als er wordt gespoten. Dan moeten we de ramen en deuren sluiten. Hoe lang moeten we binnen blijven? Moeten we de was binnenhalen? Waar kan ik oppervlakken mee schoonmaken waar een residu op achter is gebleven? Niemand kan mij een concreet antwoord geven."

  Bas Bloem, hoogleraar Neurologie aan het Radboudumc is kritisch op het toelatingsbeleid van het Ctgb. Het college zou niet genoeg oog hebben voor het mogelijke verband tussen een cocktail van bestrijdingsmiddelen en hersenziekten. Dat het Ctbg deze tekortkomingen erkent en aangeeft dat nader onderzoek nodig is, noemt hij 'een doorbraak'.

  Bloem is zelf overtuigd van de link die er bestaat tussen pesticiden en parkinson, al geeft hij toe dat er verder onderzoek moet worden gedaan. "Maar de indruk bestaat dat er in bijvoorbeeld de bollenstreek veel meer parkinson voorkomt dan in andere streken. Zo veel meer, dat het bijna geen toeval meer kan zijn." Ook verwijst hij naar nieuwe regelgeving uit Frankrijk, waar Parkinson nu een erkende beroepsziekte is onder wijnboeren.

  Over drie weken doet de rechter in Roermond uitspraak in het kort geding.

 • De KNVB en de Hartstichting gaan zoveel mogelijk voetbalclubs helpen om hun vereniging 'hartveilig' te maken. Alle 2800 voetbalverenigingen in Nederland krijgen hulp bij het aanschaffen, plaatsen en onderhoud van een AED.

  Veel clubs hebben een AED, een automatische externe defibrillator, maar vaak is het apparaat niet direct in te zetten bij een hartstilstand. Bijvoorbeeld omdat de AED in een afgesloten ruimte hangt of omdat vrijwilligers niet goed genoeg weten hoe je met de AED iemand reanimeert.

  "Een kastje alleen redt geen levens", zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting. "Mensen moeten elkaar helpen en dan moet je weten wat je moet doen. Daarom willen wij daar extra aandacht voor vragen."

  6 minuten

  Daarom gaat de Hartstichting samen met de Nederlandse Reanimatie Raad trainingen geven bij voetbalverenigingen, tegen een goedkoper tarief. Snijder: "We zijn al langer bezig om ervoor te zorgen dat mensen binnen 6 minuten geholpen kunnen worden bij een hartstilstand, omdat de kans dan het grootst is dat je het overleeft. Dat willen we ook in de buurt van sportvelden. Niet in de laatste plaats omdat het heel ingrijpend is, iedereen schrikt zich een hoedje als iemand in elkaar stort op het veld."

  Hoeveel mensen jaarlijks overlijden aan een plotselinge hartstilstand tijdens het sporten, is niet bekend. Snijder: "Een hartstilstand treft niet alleen oudere mensen. Kijk naar Nouri, Eriksen, Dost. Het gebeurt ook bij topsporters. En dan overkomt het ook amateurvoetballers. Daarom denken wij nu: tandje erbij en zorgen dat al die vrijwilligers bij de amateurclubs een reanimatiecursus kunnen volgen."

Daginfo.nl -- Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Generate date: [Thu, 18 Apr 2024 16:50:57 +0200]