daginfo.nl
Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Google
Do. 19 September 2019
Week 38

Geselecteerde regio:
Mijdrecht

Regio:
0297 Online
0297.nl RSS feed

 • De gemeente Uithoorn heeft alle bruidsparen die dit jaar 50 jaar getrouwd zijn uitgenodigd om gezamenlijk dit jubileum te vieren onder het genot van koffie en wat lekkers in restaurant Het Spoorhuis.Tot woensdag 18 september, de dag van de feestelijke felicitatie, telt Uithoorn in totaal 45 bruidsparen die 50 jaar geleden in het huwelijksbootje traden. Twintig stellen waren op de uitnodiging ingegaan. Burgemeester Pieter Heiliegers ontving hen op woensdag 18 september in Het Spoorhuis. Er stond koffie en thee klaar en een etagère met zoete lekkernijen. De burgemeester nam uitgebreid de tijd om hen te feliciteren en te spreken. Ook is er een groepsfoto gemaakt die de bruidsparen toegestuurd krijgen als mooi aandenken. AnekdotesHet is de eerste keer dat alle gouden bruidsparen gezamenlijk worden uitgenodigd om deze mijlpaal te vieren. Heiliegers: ,,Mooi om te zien dat er een gevoel van samenhorigheid ontstaat. Er worden leuke herinneringen en anekdotes opgehaald met elkaar. Wat mij betreft is het zeker voor herhaling vatbaar.”Ook de bruidsparen vonden het een geslaagde ochtend. Ze gingen allemaal met een glimlach op het gezicht huiswaarts en bedankten de burgemeester voor zijn tijd en aandacht.
 • Het college van Burgemeester en Wethouders heeft donderdag 19 september de programmabegroting 2020 gepresenteerd en aan de gemeenteraad aangeboden. Centraal in de begroting staan zes thema’s: vernieuwing in het Sociaal Domein, een duurzame gemeente, een betaalbaar en gevarieerd woningaanbod, de Omgevingswet, participatie met inwoners en vernieuwing van het gemeentehuis. De gemeenteraad behandelt de begroting in zijn vergadering van 31 oktober 2019.De programmabegroting 2020 geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komend jaar en laat zien wat daarvoor wordt gedaan en welke doelen de gemeente wil bereiken. In totaal wordt in 2020 100 miljoen euro uitgegeven aan maatschappelijke uitdagingen. Daar staat eenzelfde bedrag aan inkomsten tegenover. De doorrekening voor 2021 laat een positief beeld zien. Voor 2022 en 2023 ontstaat er vooralsnog een tekort van 1,9 en 1,2 miljoen euro. Bij de Kadernota 2021 doet het college voorstellen om deze tekorten op te oplossen.Jeugdbeleidsplan en gezondheidsnotaHet college wil in 2020 verder werken aan de vernieuwing van het sociaal domein. De nadruk bij hulp, zorg en ondersteuning blijft liggen op preventie: het voorkomen van problemen is beter dan het genezen. Belangrijke onderwerpen in 2020 zijn: het nieuwe jeugdbeleidsplan en de nieuwe gezondheidsnota, de ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de aanbestedingen op het gebied van de regiotaxi en de jeugdhulp- en Wmo-voorzieningen.Duurzame gemeente en een betaalbaar woningaanbodHet college wil in 2020 onverminderd inzetten op een duurzame gemeente door te werken aan een veilige, schone en gezonde leefomgeving. De gemeente stimuleert inwoners en ondernemers om zelf stappen te zetten om hieraan mee te werken. Dit kan door het vergroenen van de tuin en het realiseren van ‘Tiny Forests’. Het college wil meer doorstroming op de woningmarkt van jongeren en jonge gezinnen. Hierbij wordt vooral ingezet op gelijkvloerse sociale huur- en koopwoningen voor senioren en starters. Tevens wordt uitvoering gegeven aan de strategie om nieuwe ontwikkellocaties voor woningbouw te vinden en te ontwikkelen. Omgevingswet, samenwerking en vernieuwing gemeentehuisIn 2021 treedt de Omgevingswet in werking, waarbij 26 bestaande wetten worden vervangen door één nieuwe. Dit is een grote wijziging met veel consequenties. Het komende jaar gaat de gemeente verder met de voorbereidingen van deze nieuwe wet, om te zorgen voor een soepele invoering. Hier wordt op verschillende terreinen hard aan gewerkt en de verwachting is dat het komend jaar regelmatig onderwerp van gesprek is in de gemeenteraad. Samen met de inwoners, ondernemers, omgeving, belangengroeperingen en initiatiefnemers werkt de gemeente aan plannen om de leefomgeving te verbeteren. De gemeente stimuleert inwoners zelf bij te dragen aan verbetering van de leefomgeving. De plannen voor vernieuwing van het gemeentehuis werkt de gemeente verder uit en bekijkt daarbij verschillende scenario’s.Sluitende begroting voor 2020 en 2021Wethouder Alberta Schuurs (Financiën): ,,We zijn als college blij de gemeenteraad een sluitende begroting voor de eerstkomende jaren te kunnen aanbieden. De afspraken in de kadernota, waarin de kaders voor de begroting worden geschetst, kunnen we uitvoeren. Voor de jaren 2022 en 2023 moeten we bijsturen om de begroting in evenwicht te brengen. Dit gaan we samen met een afvaardiging van de gemeenteraad oppakken.’’WoonlastenBelangrijk onderwerp in de begroting vormen de gemeentelijke woonlasten. Deze worden gevormd door de onroerendezaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. In de begroting stelt het college voor de OZB en de rioolheffing alleen met de prijsindex aan te passen. De kosten voor ophalen en verwerken van afval zijn fors gestegen. Hierdoor stijgt de afvalstoffenheffing met 45 euro. Hier tegenover staat de jaarlijkse korting op de gemeentelijke heffingen van 40 euro vanwege de geheven precariobelasting bij nutsbedrijven.Behandeling begrotingDe begroting wordt op 9 en 10 oktober besproken in de verschillende raadscommissies. De gemeenteraad behandelt de begroting in zijn vergadering van 31 oktober. Deze vergadering begint om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Inwoners zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. RTV Ronde Venen zendt de vergadering live uit. De conceptbegroting is te vinden via www.derondevenen.nl/begroting of via https://de-ronde-venen.begrotingsapp.nl
 • De fractievoorzitters van CDA, VVD en D66 zijn op dinsdag 17 september bij elkaar geweest om de toekomst van de coalitie na het vertrek van de Seniorenpartij te bespreken. Zij geven aan het volste vertrouwen te hebben in het voortzetten van de coalitie met deze drie partijen. “Een plezierige en constructieve samenwerking met alle fracties in de raad blijft daarbij het uitgangspunt”, aldus Jan Rouwenhorst, fractievoorzitter van het CDA.De nieuwe coalitie ziet geen aanleiding om het huidige coalitieakkoord aan te passen. Bart Richter, fractievoorzitter van de VVD geeft aan: “Wij staan hier nog steeds volledig achter en zullen hier met elkaar voortvarend uitvoering aan blijven geven”.In het college worden de opengevallen portefeuilles verdeeld over de wethouders Kroon (CDA), Schuurs (VVD) en Hagen (D66) en de burgemeester, waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de bestaande portefeuilles. Afgesproken is om een quickscan uit te voeren op de overgedragen portefeuilles en hier vanuit verder te werken. Het raadsvoorstel 'Uitvoeringsplan afval' wordt teruggenomen voor een gezamenlijke heroverweging“Vanzelfsprekend zullen CDA, VVD en D66 onverminderd aandacht blijven geven aan de belangen van alle inwoners en ondernemers, inclusief de senioren binnen onze gemeente”, geef Meindert Brunia, fractievoorzitter D66 tot slot aan.
RTV Utrecht
RTV Utrecht - Hoofdpunten van het nieuws uit de provincie Utrecht

NU.nl
Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

NOS Nieuws
NOS Nieuws

 • Is er wel een wc in de buurt als ik de deur uitga? De meeste mensen denken daar niet over na, maar voor honderdduizenden mensen met continentieproblemen is het een dagelijks probleem. Gemeenten moeten zich daar meer van bewust worden en zich hard maken voor genoeg openbare toiletten. Met die oproep komt de Continentie Stichting Nederland vandaag op de Nationale Plasdag.

  "Veel gemeenten weten niet hoe hard het nodig is", zegt Karel van Koppen namens de Continentie Stichting. Hij deed onderzoek naar het toiletbeleid van gemeenten en ziet dat het onderwerp openbare toiletten steeds vaker op de agenda komt, maar er zijn nog genoeg gemeenten waar niets gebeurt. "En dat terwijl zo'n 1 op de 20 mensen liever thuis blijft omdat er niet voldoende toiletten zijn."

  Volgens Van Koppen kunnen in totaal 850.000 mensen niet volledig deelnemen aan de maatschappij vanwege continentieproblemen. "Onze grote wens is dat in gebieden waar veel mensen komen, zoals winkelstraten, om de 500 meter een openbaar toilet is. Mensen moeten binnen vijf minuten een toilet kunnen vinden, anders zijn ze te laat."

  'De ontlasting liep langs mijn benen'

  Carlijn Willemstijn weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat er voldoende wc's in de buurt zijn. "Ik heb sinds 17 jaar een stoma. Twee jaar geleden lekte mijn stomazakje en ik wilde dat vervangen. Toen ik in de supermarkt vroeg of ik naar de wc mocht, werd gezegd dat dat niet kon. Ook toen ik vertelde dat ik mijn stoma moest vervangen, verwees de medewerker me naar een café aan de overkant. Die zou over tien minuten opengaan, maar ik had geen tien minuten. De ontlasting liep langs mijn benen."

  Uiteindelijk heeft Willemstijn buiten in de bosjes haar stoma moeten vervangen. Ze schreef haar verhaal twee jaar geleden op in een blog en ze kreeg tientallen reacties van mensen die door continentieproblemen bang zijn om de deur uit te gaan. Namens onder meer de toiletalliantie pleit ze voor meer openbare toiletten. "Poep en plas blijft taboe, terwijl het zo normaal en vanzelfsprekend is. We doen het allemaal. Als je niet zeker weet dat je ergens naar de wc kan, blijf je liever thuis en dat zorgt voor een sociaal isolement."

  Beluister het hele verhaal van Carlijn Willemstijn vanavond in Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1, vanaf 23.00 uur.

  HogeNood-app

  Karel van Koppen zegt dat gemeenten meer kunnen doen dan alleen meer toiletten neerzetten. "Ze kunnen bijvoorbeeld afspraken maken met winkels en horecazaken. Die plekken kunnen dan toegevoegd worden in de HogeNood-app, waarin je kan zien waar het dichtstbijzijnde toilet is. En winkeliers hebben daar uiteindelijk ook belang bij, omdat mensen die de deur niet uit durven nu vaak online winkelen."

  In Rotterdam is dat al mogelijk bij 35 horecazaken. Daar hangt een groene sticker op de deur zodat mensen weten dat ze er gratis gebruik kunnen maken van de wc. Rotterdam scoort daarom goed bij de test van de Continentie Stichting, ook omdat ze er in het stadscentrum hypermoderne openbare toiletten hebben.

  Zo zien die toiletten eruit:

  Van Koppen heeft er vertrouwen in dat het toiletbeleid bij meer gemeenten op de agenda komt. "Ik kreeg van sommige ambtenaren te horen dat ze er nooit vragen over kregen van inwoners. Dan zeg ik altijd: de meeste mensen durven met hun problemen niet eens naar de huisarts, laat staan naar de gemeente."

  Door het probleem weer bij gemeenten aan te kaarten, is het gesprek over het belang van openbare toiletten op sommige gemeentehuizen op gang gekomen, zegt Van Koppen. "Als we dit onderzoek volgend jaar weer doen, verwacht ik dat er wel een verbetering te zien is."

 • Oud-president Zine El-Abidine Ben Ali (83) van Tunesië is overleden in Saudi-Arabië, waar hij in ballingschap leefde. Zijn advocaat bevestigt berichten daarover in Tunesische media.

  Ben Ali was meer dan twintig jaar aan de macht in Tunesië en werd acht jaar geleden na afgezet. Hij vluchtte naar Saudi-Arabië na grootschalige protesten tegen zijn bewind. Tunesische rechters veroordeelden hem later bij verstek voor onder meer machtsmisbruik en corruptie.

  Staatsgreep

  Ben Ali kwam in 1987 aan de macht na een staatsgreep. Hij was op dat moment premier; daarvoor had hij carrière gemaakt als militair, diplomaat en bij een aantal veiligheidsdiensten.

  Bij zijn beëdiging beloofde hij sociale en politieke hervormingen, maar die heeft hij nooit waargemaakt. Oppositie werd onderdrukt en de armoede nam toe, evenals de corruptie.

  Eind 2011 gingen de Tunesiërs steeds vaker de straat op, nadat een ex-student zichzelf in brand had gestoken omdat hij zonder vergunning geen fruit mocht verkopen. Dat wordt beschouwd als het begin van de 'Arabische Lente'.

 • De oud-profvoetballer Kelvin Maynard, die gisteravond werd doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost, was een bekende van de politie. De politie wil niet zeggen hoe de 32-jarige man bij hen te boek stond.

  Ook is er nog niets duidelijk over het motief voor de moord. Omroep West schrijft aanwijzingen te hebben dat het schietincident drugsgerelateerd is, maar dat kan de politie niet bevestigen.

  Maynard werd gisteravond in zijn auto onder vuur genomen door twee mannen op een motorscooter. Hij reed zwaargewond een brandweerkazerne in en bezweek later aan zijn verwondingen. De politie vermoedt dat de schutters Maynard al enkele kilometers achtervolgden.

  De oud-profvoetballer speelde dit seizoen bij hoofdklasser Alphense Boys. In Nederland speelde hij als verdediger onder meer bij FC Volendam, waarmee hij in de eerste divisie kampioen werd, en FC Emmen. Daarna stond hij nog onder contract bij clubs in België, Portugal, Hongarije en Engeland.

Daginfo.nl -- Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Generate date: [Thu, 19 Sep 2019 17:30:31 +0200]