daginfo.nl
Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Google
Dit domein (daginfo.nl) is te koop. Interesse? Neem contact met ons op via info@daginfo.nl

Ma. 30 November 2020
Week 49

Geselecteerde regio:
Breda

Regio:
Breda Vandaag
Laatste nieuws uit breda van de redactie van Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda

  • BREDA - Deze week heeft de Minister van Volksgezondheid in Suriname een grote voorraad ongebruikte Nederlandse medicijnen in ontvangst genomen. De medicijnen, afkomstig van ziekenhuizen, zorginstellingen en inwoners uit de gemeente Breda, zijn bestemd voor de ziekenhuizen in Suriname, waaronder ook het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De medicijnen zijn ingezameld door Logistics Community Brabant (LCB) en het Rode Kruis Midden- en West-Brabant met als doel om medicijnverspilling tegen te gaan. Al enige tijd kampen ziekenhuizen in Suriname met schaarste aan medicijnen, waardoor elke zending van bruikbare en goed gecontroleerde geneesmiddelen momenteel van harte welkom is. Veel van deze medicijnen worden in Nederland niet meer benut, omdat ze als overtollig worden aangemerkt. Dat terwijl ze nog heel goed bruikbaar zijn.In samenwerking met de gemeente Breda is LCB daarom in 2020 gestart met een project om deze verspilling tegen te gaan. De inwoners van Breda zijn geattendeerd op de negatieve gevolgen van het onjuist retourneren. Dit heeft geleid tot meer inleveringen, mede doordat er extra inleverpunten werden gecreëerd. In het onderzoekscentrum, opgezet door Breda University of Applied Sciences, Rode Kruis Midden- en West-Brabant en LCB, werd al snel duidelijk dat een groot deel van de ingeleverde verpakkingen nooit eerder was geopend en ook nog ruim binnen de vervaldatum was.‘’Willen we de zorg betaalbaar houden dan moeten we samen zoeken naar oplossingen’’ zegt wethouder van gezondheid en leren, Miriam Haagh. ‘’Het is mooi dat studenten van verschillende studies de uitdaging zijn aangegaan om na te denken over het maatschappelijke vraagstuk van verspilling. Zij laten met dit project zien dat er heel veel winst te behalen is op dit vlak. De hoeveelheid ingeleverde medicatie is enorm. De vervolgstap is te onderzoeken hoe de uitgifte van medicatie verminderd kan worden zodat er minder weggegooid wordt.’’Humanitaire hulpWereldwijd hebben 2 miljard mensen geen beschikking over medicatie en sterven jaarlijks 10 miljoen mensen door het niet hebben van medicijnen. De situatie in Suriname past hier ook in. Via LCB-contacten is het Surinaamse Ministerie van Volksgezondheid benaderd en gezamenlijk is besloten om de voorraad uit het onderzoekscentrum ter beschikking te stellen. ”Op dit moment hebben wij onvoldoende medische voorraden en kunnen wij met deze schenkzending van LCB en de ingezette hulp van het Rode Kruis in een redelijke behoefte van onze Surinaamse bevolking voorzien’’, zegt De Minister van Volksgezondheid, Drs. Amar Ramadhin. ‘’Deze geschenkzending komt ons dan ook goed van pas en komt ook op het juiste moment. Wij zijn LCB en het Rode Kruis in Nederland daar zeer erkentelijk voor. Ook zijn er enkele Surinaamse organisaties en bedrijven die ons te hulp zijn geschoten door het transport en de douaneformaliteiten volledig voor hun rekening te nemen. Onze oprechte dank gaat ook naar hen uit.” VervolgtrajectVoor de nabije toekomst wil LCB een continu proces op gaan zetten tussen Nederlandse zorginstellingen en de ziekenhuizen in Suriname. Deze activiteiten zullen in nauwe samenwerking worden uitgevoerd met de medewerkers van het Rode Kruis in de regio Midden- en West Brabant. Inmiddels is vanuit Sierra Leone, Venezuela en Panama eveneens interesse getoond.In Nederland wordt jaarlijks zo’n 20 procent van de uitgegeven medicatie niet gebruikt. Dit percentage staat gelijk aan vele honderden miljoenen euro’s per jaar. In Nederland kan overtollige medicatie ingeleverd worden bij de apotheek of milieustraat. Uit eerder LCB-onderzoek is gebleken dat slechts eenderde deel van de inwoners dit doet.
  • BREDA - Twee fietsers zijn zondagmiddag op een oversteekplaats van de Nieuwe Kadijk met de Edisonstraat aangereden door een auto. De man en vrouw zijn gewond geraakt. Op een oversteekplaats van de Nieuwe Kadijk met de Edisonstraat heeft vandaag aan het einde van de middag een ongeval plaatsgevonden. Een auto heeft twee fietsers aangereden. De politie, ambulance en brandweer kwamen met spoed ter plaatse. De twee fietsers zijn gewond geraakt. De man en vrouw zijn met onbekend letsel overgebracht naar eht ziekenhuis. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk.
  • BREDA - Er is zondagmiddag in een ondergrondse container aan de Bufflestraat een brand uitgebroken. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Een bewoner van de Buffelstraat meldde vanmiddag een brand in een ondergrondse container. De brandweer kwam met spoed ter plaatse. Langs de zijkant werd er water in de container gedaan. Ook een medewerker van de gemeente Breda kwam ter plaatse. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.
NU.nl
Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

NOS Nieuws
NOS Nieuws

Daginfo.nl -- Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Generate date: [Mon, 30 Nov 2020 05:39:00 +0100]