daginfo.nl
Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Google
Wo. 21 Februari 2018
Week 08

Geselecteerde regio:
Uden

Regio:
SkyLine RTV --==Storing==--
Door een storing kan dit deel niet weer worden gegeven

 • Door een storing kan dit deel niet weer worden gegeven
Omroep Brabant
Omroep Brabant RSS

NU.nl
Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

NOS Nieuws
NOS Nieuws

 • Een speciale drugstaskforce in België gaat de strijd aan met de volgens de overheid fors toegenomen drugssmokkel via de Antwerpse haven. Het zogenoemde Kali-team is een samenwerking van de douane, politie, financiële en sociale diensten, maar ook met het buitenland.

  De naam verwijst naar de Hindoegod Kali, de vernietiger van kwade geesten. Het is ook een knipoog naar de Colombiaanse stad Cali, waar in het verleden door criminelen een groot drugskartel is opgezet.

  Het Kali-team bestaat uit veertig personen en op termijn groeit dat aantal tot zeventig. Er zit ook een Nederlander bij voor de communicatie met de opsporingsdiensten in ons land. Ook wordt er nauw contact gehouden met de Amerikaanse drugsopsporingsdienst DEA. Zo'n 90 procent van alle DEA-onderzoeken in Europa zijn volgens de VRT terug te brengen op haven van Antwerpen.

  Waterbedeffect door aanpak in Nederland?

  Met de oprichting van het Kali-team gaat volgens burgemeester Bart de Wever de strijd tegen drugshandel een nieuwe fase in. "Wij hebben vastgesteld dat de smokkelroutes van Rotterdam naar Antwerpen zijn verlegd", zegt hij tegen correspondent Sander van Hoorn. "Wellicht dat de Nederlandse aanpak daar wat mee te maken heeft."

  Volgens de Belgische overheid is de controle op drugshandel in de haven van Rotterdam steeds strenger geworden. Vorig jaar werd in Antwerpen 40 ton cocaïne onderschept. Ter vergelijking: in Rotterdam was dat in 2016 zo'n 13 ton. Volgens deskundigen is dat slechts het topje van de ijsberg.

  "Wij hebben niet de illusie dat we de strijd tegen drugs kunnen winnen", zegt de Belgische minister van Justitie Koen Geens. Hij legt correspondent van Hoorn uit dat het doel is "de ontwrichtende kracht van het netwerk achter de drugshandel te breken".

 • De locatie van Tata Steel in IJmuiden, die nu 9000 werknemers telt, blijft bestaan als volwaardige productielocatie voor staal. Dat was tot dusver onzeker in aanloop naar de fusie met het Duitse ThyssenKrupp. Ook komt in IJmuiden het hoofdkantoor van de onderzoeksafdeling van het nieuwe fusiebedrijf.

  Dat heeft de directie van Tata Steel bekend gemaakt na maandenlange onderhandelingen met moederbedrijf Tata Steel Limited in India. De overeenkomst betekent verder dat ook in de toekomst geïnvesteerd zal worden in IJmuiden.

  Ook blijft de huidige bestuursstructuur van Tata Steel Nederland intact. Eerder was al toegezegd dat het hoofdkantoor van de joint-venture in Nederland komt te staan. Over de werkgelegenheid zijn geen verdere mededelingen gedaan.

  Banen weg

  Tata Steel kondigde in september de fusie met het Duitse staalbedrijf aan. De samensmelting leidt volgens de bonden tot een verlies van 2000 banen in Nederland. De fusiepartners deelden mee dat in Europa 4000 banen verdwijnen, via natuurlijk verloop. Waar die banen verdwijnen is nog niet duidelijk.

  De aanstaande fusiepartner ThyssenKrupp heeft eerder met de bonden wel baangaranties afgesproken. Dat willen de bonden en de ondernemingsraad van Tata Steel ook in Nederland. Nu er een akkoord is tussen Tata Steel Nederland en Tata Steel Limited kunnen de besprekingen met de ondernemingsraad over de aanstaande fusie beginnen.

 • Het begint met een een stuk grond. Jo Palmen koopt het perceel in 1976 van de gemeente Brunssum. Maar er ontstaat discussie over de grenzen van het perceel. Er volgt jarenlang juridisch getouwtrek, en als Palmen in 2006 voor het eerst wethouder is, wijst de gemeenteraad de grond aan hem toe.

  Kort daarna komt er een ander college van burgemeester en wethouders, en dat college komt terug op het besluit. Na enig geharrewar zou Palmen (inmiddels raadslid voor BBB/Lijst Palmen) een schadeclaim hebben ingediend bij de gemeente van naar verluidt 1,5 miljoen euro.

  Voordat Palmen de politiek in gaat, is hij metselaar en aannemer. Hij schoolt zich later om tot jurist. "Voor jurist hoef je niets te kunnen", zegt hij daar zelf over in een interview met een lokale zender. "Je moet je gezonde verstand gebruiken, wat iedereen heeft."

  Dat gezonde verstand gebruikt hij ook om zijn populariteit te vergroten in Brunssum, een plaats in Zuid-Limburg met zo'n 30.000 inwoners. Op maandag kunnen alle Brunssummers bij hem terecht voor gratis advies over allerhande kwesties.

  Mensen lopen met hem weg of haten hem. Dat komt mede door zijn uitgesproken gedrag: hij neemt geen blad voor de mond. Zo maakte hij een mede-raadslid uit voor 'varkenskop' en burgemeester Winants noemde hij 'achterlijke Heinie'.

  Voormalig burgemeester Fons Jacobs liet hem zelfs een keer door de politie uit de raadszaal verwijderen vanwege opruiend taalgebruik en veelvuldig interrumperen. Hij had Jacobs 'een circusdirecteur' genoemd.

  Zelf vindt Palmen dat hij gewoon duidelijk is. "Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan. Vele wegen leiden naar Rome en ik neem altijd de kortste." Dat hij mensen uitscheldt, ontkent hij. "Ik laat mensen altijd in hun waarde en respecteer hen, maar ik heb ook weleens een slechte dag."

  Palmen kan op voor zijn tweede termijn als wethouder als de de Brunssumse coalitie afgelopen september uiteenvalt. Maar er is een horde: een half jaar ervoor heeft de raad een reglement van orde aangenomen waarin staat dat kandidaat-wethouders een integriteitsonderzoek moeten ondergaan voordat ze worden geïnstalleerd.

  Die horde wordt genomen zonder hem echt te nemen. De lokale partijen in Brunssum, die een krappe meerderheid hebben, wachten het integriteitsonderzoek niet af. Tegen de zin van burgemeester Winants en de oppositiepartijen, wordt Palmen gewoon geïnstalleerd.

  Het integriteitsonderzoek wordt alsnog uitgevoerd en Palmen wordt daarin "een hoog risico" voor de lokale politiek genoemd.

  Uit het rapport: "De wethouder is als burger verwikkeld in een langjarige juridische procedure. Daarin kan hij informatie gebruiken die hij eerst als raadslid- en nu als wethouder krijgt. Ook heeft zijn fractie tijdens een besloten raadsvergadering geprobeerd het conflict met de gemeente op de politieke agenda te krijgen. Dat is belangenverstrengeling."

  'Bullshit, smaad en laster'

  Palmen noemt de aantijgingen "bullshit, smaad en laster" en een aantasting van zijn privacy en integriteit. De oppositie en de burgemeester willen dat hij vertrekt, maar Palmen weigert. En de kwestie trekt hogerop ook de aandacht: minister van Binnenlandse Zaken Ollongren "onderzoekt de opties".

  "Het is lastig", zegt ze begin december. "Want het gaat om een wethouder die gesteund wordt door de gemeenteraad en tegelijkertijd lijkt er een integriteitsrisico te spelen."

  Begin december kondigt CDA-burgemeester Luc Winants aan dat hij opstapt, vanwege de "aanhoudende bestuurlijke crises in Brunssum". Hij zegt geen deel uit te willen maken van een gemeentebestuur dat "zo nadrukkelijk de regels van integer bestuur aan de laars lapt".

  Ollongren zegt naar aanleiding van het vertrek van Winants dat Palmen moet opstappen. "Zeker, dat is mijn doel." Maar zover komt het niet.

  Een paar weken later stellen de coalitiepartijen in de gemeenteraad voor dat er een tweede integriteitsonderzoek komt naar Palmen, om zijn naam te zuiveren. Het voorstel wordt aangenomen, met alleen de stemmen van de coalitiepartijen voor.

  'Geen klare wijn'

  Voor de stemming loopt de oppositie boos de zaal uit. Ze zijn verrast door de motie. En omdat ze zich er niet op hebben kunnen voorbereiden, verlaten CDA, PvdA, SP en VVD de zaal.

  Het onderzoek kwam er dus toch en vandaag werd de uitkomst bekend. Twee hoogleraren die het onderzoek hebben gedaan, pleiten Palmen grotendeels vrij. Ze vinden dat de wethouder kan aanblijven. Maar ze vinden ook dat Palmen zich "onvoorzichtig gedroeg door over het geschil geen klare wijn te schenken".

  Zo blijkt de grond waar het allemaal om begon niet meer in het bezit te zijn van Palmen. En van een schadeclaim van 1,5 miljoen euro is geen sprake. "Palmen liet dit achterwege en bewees daarmee zichzelf en de gemeente Brunssum geen goede dienst."

  Lees hier meer uit het rapport dat vandaag is uitgekomen.

Daginfo.nl -- Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Generate date: [Wed, 21 Feb 2018 19:34:03 +0100]