daginfo.nl
Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Google
Zo. 23 Oktober 2016
Week 42

Geselecteerde regio:
Ijsselmuiden

Regio:
Dichtbij.nl - Haarlemmermeer
Alles uit de regio op internet

RTV Oost
RTV Oost logo

NU.nl
Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

NOS Nieuws
NOS Nieuws

  • De Eerste en Tweede Kamer zouden samen over een wetsvoorstel moeten gaan beslissen, als dat door de Tweede is goedgekeurd maar in de Eerste op een meerderheid tégen stuit.Die suggestie deed minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties) vanmiddag in het tv-programma Buitenhof. Zo’n gezamenlijk debat zou volgens Plasterk moeten worden gevoerd in de Ridderzaal, waar beide Kamer doorgaans alleen op Prinsjesdag samenkomen.In de huidige situatie kan de Eerste Kamer een wetsvoorstel alleen goedkeuren of verwerpen. Daar bestaat onvrede over, omdat de Tweede Kamer rechtstreeks door de bevolking wordt gekozen en de Eerste Kamer slechts indirect, via de Provinciale Staten.'Terugzendrecht'Nog voor de verkiezingen zal Plasterk een staatscommissie instellen, overigens op voorstel van de Eerste Kamer, om voorstellen te doen voor verbetering van de werking van het parlementaire stelsel. Een gezamenlijke vergadering van Tweede en Eerste Kamer is wat Plasterk betreft het bestuderen door die commissie waard.Dat geldt ook voor het zogenoemde ‘terugzendrecht’, waarbij de Eerste Kamer geen veto-recht meer heeft, maar een wetsvoorstel terug kan sturen naar de Tweede Kamer als daartegen grote bezwaren bestaan. Dit om te voorkomen dat het meteen weggestemd zal worden bij gebrek aan andere mogelijkheden.DenemarkenPlasterk: "In Denemarken hebben ze in 1957 na lang vergaderen besloten van de twee kamers er één te maken. Technisch gezien is dat ook een oplossing.”Overigens reageerde fractievoorzitter Thom de Graaf van D66 in de Eerste Kamer dat hij "niet zo onder de indruk is" van de suggestie van Plasterk. Volgens hem wordt maar eens per jaar een wetsvoorstel in de Eerste Kamer afgestemd. 
  • De brandveiligheid in een aantal Nederlandse gevangenissen schiet tekort. Dat blijkt volgens het ANP uit interne controles van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Zo ontbreken geregeld calamiteitenplannen en duidelijke afspraken met de brandweer.De meeste gebreken kwamen aan het licht bij controles in Scheveningen, op Bonaire en in de inmiddels gesloten Tafelbergweg-gevangenis in Amsterdam. Zo is dit jaar in Scheveningen te weinig geoefend op brandveiligheid en waren branddekens en zaklantaarns er niet klaar voor gebruik.TroepDe gevangenis op Bonaire bleek geen calamiteitenplannen te hebben voor brand, evacuatie en hulpverlening. Verder lag tijdens een controle brandgevaarlijke rommel op de grond.De DJI zegt in een reactie tegen het ANP dat de interne controles zijn bedoeld om de eigen organisatie scherp te houden en te verbeteren. Volgens een woordvoerder zijn inmiddels de meest acute tekortkomingen verholpen of wordt daaraan gewerkt.SchipholbrandVolgens Pieter van Vollenhoven van de Stichting Maatschappij en Veiligheid zijn de vastgestelde problemen vergelijkbaar met die na de dodelijke Schipholbrand in 2005. Als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid constateerde Van Vollenhoven destijds dat bij het risicomanagement in gevangenissen het accent ligt op het voorkomen van ontsnappingen, en niet op brandveiligheid. "Het is hoogst merkwaardig dat dit zo door kan gaan", zegt hij tegen het ANP. Volgens hem is de interne toezichthouder kennelijk niet in staat om in te grijpen.
  • In de zoektocht naar een nieuwe leider gaat de PvdA debatten organiseren waarin de kandidaat-lijsttrekkers de strijd met elkaar moeten aangaan. De partij laat weten dat er in november en december vier debatten worden gehouden. Er zijn verscheidene PvdA'ers die hengelen naar het lijsttrekkerschap. De huidige fractievoorzitter Diederik Samsom liet in september al weten door te willen gaan. De andere kandidaten zijn vice-premier Lodewijk Asscher en Tweede Kamerlid Jacques Monasch. Daarnaast zijn er nog enkele ontevreden partijleden die met hun kandidatuur de koers van de partij willen veranderen.Kandidaat-lijsttrekkers kunnen zich tot maandag 10.00 uur melden bij de partij. Tussen 24 november en 8 december mogen PvdA-leden hun stem uitbrengen op de lijsttrekker van hun keuze. De uitslag van de lijsttrekkersverkiezing wordt een dag later bekendgemaakt door de partijleiding. PremierMocht de PvdA de grootste partij worden na de Tweede Kamerverkiezingen, wil Diederik Samsom premier worden. In het tv-programma WNL Op Zondag zei hij vanochtend te willen "meesturen" aan de toekomst van het land. "Er zijn plekken waar je heel veel kunt bereiken, en het Torentje is er daar een van." Maar Samsom geeft ook aan dat het scenario "niet heel erg dominant" in zijn hoofd zit. Zijn partij scoort in de jongste peilingen rond de tien zetels.De lijsttrekkersdebatten worden georganiseerd op 14 november in Den Haag, 19 november in Tilburg, 26 november in Groningen en 3 december in Amsterdam.Vorige week eiste Jacques Monasch opheldering bij partijvoorzitter Hans Spekman, nadat er mediaberichten verschenen over geheime afspraken tussen het partijbestuur, Samsom en Asscher. Daarin zou onder meer de vorm van de debatten al in detail zijn vastgelegd. In de ogen van Monasch is de verkiezing voorgekookt. 
Daginfo.nl -- Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Generate date: [Sun, 23 Oct 2016 13:49:53 +0200]