daginfo.nl
Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Google
Vr. 12 Februari 2016
Week 06

Geselecteerde regio:
Rotterdam

Regio:
Nieuws.nl - Rotterdam --==Storing==--
Door een storing kan dit deel niet weer worden gegeven

 • Door een storing kan dit deel niet weer worden gegeven
Dichtbij.nl - Capelle-Krimpen
dichtbij.nl is 24 uur per dag, zeven dagen per week actueel.

RTV Rijnmond --==Storing==--
Door een storing kan dit deel niet weer worden gegeven

 • Door een storing kan dit deel niet weer worden gegeven
NU.nl
Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

NOS Nieuws
NOS Nieuws

 • Tientallen jaren diplomatie waren nodig om de breuk na bijna duizend jaar te lijmen, maar tot een fusie van kerken zal het zeker niet komen. Toch kan de omhelzing van paus Franciscus als leider van de Rooms-Katholieke Kerk en patriarch Kirill, leider van de Russisch-orthodoxe kerk, de geschiedenisboeken in.

  Paus Franciscus en patriarch Kirill zullen elkaar vandaag ontmoeten voor een besloten overleg op Cuba. De paus, onderweg voor een bezoek aan Mexico, maakt een tussenlanding op het eiland voor de drie uur durende ontmoeting met Kirill, die al enige dagen op Cuba verblijft.

  Na afloop zullen de kerkleiders een gezamenlijke verklaring naar buiten brengen die vermoedelijk ingaat op oorlogen in het Midden-Oosten en Afrika en de vervolging van christenen.

  "De ontmoeting tussen de leiders van de katholieke en Russisch orthodoxe kerk is historisch en is een belangrijke stap in de relatie tussen de twee kerken", schrijft de persdienst van het Vaticaan over de toenadering. "De Heilige Stoel en de Patriarch van Moskou hopen dat het een teken van hoop is voor mensen van goede wil."

  Verzoening

  Wantrouwen, openlijke ruzies en vooral de angst dat de ene kerk de gelovigen van de andere afpakt zullen de redenen zijn dat het lang duurde. Na de breuk in 1054 dreven katholieken en Russisch-orthodoxen steeds verder uit elkaar. De groeiende dominantie van de katholieke kerk in Europa in de afgelopen twee eeuwen voedde het wantrouwen.

  Daarnaast kreeg de Russisch orthodoxe kerk te maken met massale vervolging tijdens het Sovjetregime, waarbij duizenden priesters werden verbannen en geëxecuteerd.

  Tweede Concilie

  Een eerste voorzichtige toenadering ontstond na het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig, die vereniging van verschillende kerkgroepen nastreefde. Ook bloeiden met de glasnost kerken in Rusland weer op.

  Het zou wel duren tot de dood van Kirills voorganger Alexius II, en die van de Poolse paus Johannnes Paulus II, voor verzoeningspogingen echt gingen werken. Een rol in dat proces kreeg de Cubaanse leider Raúl Castro, die herhaaldelijk als boodschapper tussen Moskou en Rome fungeerde.

  Paus Franciscus zelf sprak eerder van een omhelzing met zijn "orthodoxe broeders". Hij ging bij een audiëntie op het Sint-Pietersplein in op de noodzaak tot het smeden van bruggen, aangezien "muren uiteindelijk allemaal vallen". "We kunnen niet zeggen dat we in een vreedzame wereld leven. Ik sprak eerder van een Derde Wereldoorlog in stukjes. Maar om ons heen is de oorlog al in volle gang. Tegenover patriarch Kirill heb ik steeds de noodzaak uitgesproken hem te ontmoeten. Hij heeft diezelfde wil."

  "Historisch is de ontmoeting absoluut", zegt NOS-correspondent David Jan Godfroid in Moskou. "Maar het is moeilijk te duiden wat precies de gevolgen zullen zijn. De verschillen zijn enorm. En dan heb ik het niet alleen over ethische, kerkhistorische of liturgische kwesties. De orthodoxe kerk is min of meer stil blijven staan op het moment van het schisma. Bovendien zijn kerk en staat in Rusland nauw met elkaar verweven. Er zal in Havana vast wel een gemeenschappelijke verklaring tegen de vervolging van christenen, waar ook ter wereld komen. Maar de wereld zal er niet door veranderen."

 • Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep celstraffen tot 25 jaar geëist tegen drie mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de dood van drie andere mannen in Purmerland in Noord-Holland in 2011.

  Oorspronkelijk werden er vier mannen veroordeeld voor de afrekening in het criminele circuit. Ze kregen daarvoor celstraffen tot 20 jaar. Drie van de vier veroordeelden tekenden hoger beroep aan, net als het Openbaar Ministerie.

  De verdachten schoten hun slachtoffers neer op een parkeerplaats in Purmerland vanwege een ruzie over wietplantages. Ook werd een van hen bedreigd en afgeperst door een slachtoffer. Waarschijnlijk wilden de daders de afperser ontvoeren of beroven, maar liep dat uit de hand. Daarop werden zowel de afperser als z'n twee handlangers gedood.

  Bovendrijven

  Twee lichamen werden dezelfde avond nog gevonden door een wandelaar. Het lijk van het derde slachtoffer was in een kanaal gedumpt en kwam een maand later bovendrijven.

  Het gerechtshof in Amsterdam doet op 21 maart uitspraak in het hoger beroep tegen de verdachten.

 • In Nederland zijn de afgelopen jaren zo'n 250 kindhuwelijken per jaar gesloten, blijkt uit onderzoek. In zo'n tachtig gevallen per jaar gaat het om asielzoekers, onder meer uit Syrië, Afghanistan, Eritrea, Irak en Iran. Verder komen deze illegale huwelijken met minderjarigen vooral vaak voor in de Somalische gemeenschap.

  Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Maastricht en het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van minister Asscher van Sociale Zaken.

  Precieze cijfers zijn volgens de onderzoekers niet te geven. Vaak wordt er in het buitenland getrouwd waarna het paar naar Nederland komt of het gebeurt in een gesloten gemeenschap, buiten het zicht van de Nederlandse overheid.

  Minister Asscher trekt jaarlijks een miljoen uit om het fenomeen te bestrijden. Met dat geld worden docenten getraind om gedwongen huwelijken te herkennen. Ook worden sleutelfiguren in migrantengroepen opgeleid om kindhuwelijken bespreekbaar te maken.

  In Nederland mag pas bij 18 jaar worden getrouwd. Op huwelijksdwang staat een celstraf.

Waarschuwing voor Extreem weer of Weeralarm!Daginfo.nl -- Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Voor meer info:
url: www.daginfo.nl
Generate date: [Fri, 12 Feb 2016 04:32:03 +0100]
Link partners >>
Valid HTML 4.0 Transitional
Stop Spam Harvesters, Join Project Honey Pot