daginfo.nl
Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Google
Vr. 28 Augustus 2015
Week 35

Geselecteerde regio:
Breda

Regio:
Dichtbij.nl - Breda
dichtbij.nl is 24 uur per dag, zeven dagen per week actueel.

 • BREDA - Hardwell is tijdens zijn I AM Hardwell concerttour langs 34 wereldsteden gevolgd door regisseur Robin Piree. Het resultaat is de nieuwe film I AM Hardwell Living the Dream. Deze film gaat op 13 oktober in première tijdens het Amsterdam Dance Event.

 • BREDA - VVD, D66, SP en PvdA zijn eruit. Gisteravond presenteerden de partijen het nieuwe coalitieakkoord. Volgende week worden de wethouders geïnstalleerd die de komende 2,5 jaar de stad zullen besturen.
 • BREDA - DWARS Brabant, de lokale jongerentak van GroenLinks, reageert positief op de mogelijke komst van een aanmeldcentrum in Gilze-Rijen. De komst van het aanmeldcentrum in Gilze-Rijen zou de druk in Ter Apel kunnen ontlasten. De jongerenorganisatie is van mening dat meerdere partijen hier baat bij hebben: de samenwerkende partners in de Nederlandse asielprocedure, de vluchtelingen, maar ook het Nederlandse asielbeleid.
Omroep Brabant
Omroep Brabant RSS

NU.nl
Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

NOS Nieuws
NOS Nieuws

 • Premier Rutte voelt zich niet aangesproken door het VN-rapport over de uitbanning van rassendiscriminatie. Daarin staat dat de Nederlandse regering ervoor moet zorgen dat Zwarte Piet verandert.

  "Zwarte Piet is geen staatsaangelegenheid", zei Rutte in zijn wekelijkse persconferentie. "Hoed je voor een land waar de staat bepaalt hoe een volksfeest eruit ziet. Dat lijkt me echt iets voor het volk."

  Hij zegt dat minister Asscher het maatschappelijke debat faciliteert door verschillende groepen met elkaar om de tafel te brengen, en daarmee is de kous voor het kabinet wat hem betreft af. "De politiek moet daar ver van blijven."

  De minister-president vindt het niet zo belangrijk hoe "het ventje" eruit ziet. Hij vindt de achterliggende discussie veel interessanter. "Blijkbaar voelen mensen in Nederland zich gediscrimineerd. Dat is heel ernstig."

 • Automobilisten die een alcoholslot opgelegd hebben gekregen mogen vanaf 1 september weer met een aanhanger rijden. Dat kan alleen als iemand al een rijbewijs BE had op het moment dat hij het alcoholslotprogramma (ASP) kreeg opgelegd. Eerder was het mensen met een ASP verboden om met een aanhanger te rijden.

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de regels met betrekking tot het ASP al vaker aangepast. Het alcoholslot, dat in december 2011 werd ingevoerd, werd ook opgelegd aan scooter- en brommerrijders. Wie op de brommer werd gepakt met te veel alcohol op kreeg een alcoholslot opgelegd, los van de vraag of iemand ook een auto had.

  Voor deze groep betekende dat dat ze hoe dan ook vijf jaar hun rijbewijs kwijt waren, omdat het alcoholslot alleen in auto's wordt ingebouwd. Al binnen een jaar werd deze maatregel teruggedraaid. Ongeveer 400 brommerrijders kregen een alcoholslot opgelegd. Dat verviel dus, maar betrapte brommerrijders moeten nog wel een cursus over alcohol in het verkeer volgen.

  Beroepschauffeurs

  En vorig jaar mei besliste minister Schultz van Haegen dat ook beroepschauffeurs die voor het eerst met een slok op achter het stuur betrapt worden, voorlopig geen alcoholslot meer ingebouwd krijgen.

  Vrachtwagen- en buschauffeurs die in hun truck betrapt werden, moesten een alcoholslot laten inbouwen in hun eigen personenauto. Daarnaast raakten zij hun groot rijbewijs voor twee jaar kwijt, ook als ze voor hun inkomen afhankelijk waren van dat rijbewijs. Dat vond de minister bij nader inzien een te zware straf.

 • Het Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie wil dat Zwarte Piet wordt aangepast. Is de regering verplicht de 'aanbevelingen' op te volgen? Vijf vragen en vijf antwoorden over dit VN-orgaan.

  Wat doet het Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie?
  Deze commissie is het orgaan dat erop toeziet dat VN-leden het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie naleven. Dit verdrag trad in 1969 in werking en is inmiddels door meer dan 170 landen ondertekend.

  Hoewel het verdrag door een overgrote meerderheid van landen wordt erkend, schort er vaak veel aan de naleving ervan. Het comité dient per land in kaart te brengen wat er mis is en hoe dat verbeterd kan worden.

  Wie zitten er in die VN-commissie?
  Achttien onafhankelijke experts op het gebied van mensenrechten en rassendiscriminatie. Zij zitten vier jaar lang op persoonlijke titel in het comité, niet namens hun land. In het verleden zat bijvoorbeeld de Nederlander Theo van Boven, hoogleraar en oud-directeur van het VN-Mensenrechtencentrum, in de commissie.

  Hoe komt de commissie tot haar conclusies?
  Leden van het comité bezoeken het bewuste land, er worden rapporten van de overheid en van belangenorganisaties opgevraagd en er wordt een hoorzitting gehouden. Voor Nederland vond deze zitting vorige week woensdag plaats. Er werden toen vragen gesteld aan een afvaardiging van de regering. Vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties en het College voor de Rechten van de Mens mochten ook hun zegje doen.

  Waarom wordt specifiek Nederland nu langs de lat gelegd?
  Nederland is geen 'doelwit' van de commissie. Elk land dat het VN-verdrag tegen rassendiscriminatie heeft ondertekend, wordt om de vijf jaar door de commissie bekeken.

  De voorbije weken werden ook Noorwegen, Tsjechië, Colombia en Suriname onder de loep genomen. Kritiek is er vrijwel altijd, op elk land. Zo kreeg Noorwegen vorige week te horen dat het land veel te weinig doet aan racisme door rechts-extremisme en dat het land haattoespraken harder moet aanpakken.

  Is Nederland verplicht alle aanbevelingen op te volgen?
  Nee. Het oordeel is niet bindend. De VN-commissie mag van alles vinden, maar het is uiteindelijk aan het Nederlandse parlement of het iets doet met eventuele kritiek of aanbevelingen. Bovendien komt de commissie slechts met adviezen en worden geen concrete maatregelen 'opgelegd'.

  Vrijblijvend is het rapport van de commissie echter evenmin. De bevindingen kunnen door Nederland niet klakkeloos opzij worden geschoven. Ook niet als het om een heet hangijzer als Zwarte Piet gaat. Al was het maar omdat het voor Nederland dan lastiger wordt om druk uit te oefenen op andere landen of regeringen wanneer die zich niet aan internationale afspraken over mensenrechten houden.

Waarschuwing voor Extreem weer of Weeralarm!Daginfo.nl -- Een verzameling van lokaal, regionaal en landelijk nieuws in een handig overzicht.
Voor meer info:
url: www.daginfo.nl
Generate date: [Fri, 28 Aug 2015 16:42:18 +0200]
Link partners >>
Valid HTML 4.0 Transitional
Stop Spam Harvesters, Join Project Honey Pot